ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
21020007 วัดสุขไพรวัน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020008 บ้านหนองคุย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020010 บ้านชำสมอ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020011 วัดเขาน้อย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020012 วัดกองดิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020018 วัดเขากะโดน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020019 วัดบุนนาค สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020020 บ้านคลองทุเรียน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020022 วัดสันติวัน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020025 วัดพลงไสว สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020028 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020037 วัดหนองกะพ้อ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020044 บ้านท่าลำบิด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020054 บ้านเนินหย่อง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020058 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020060 บ้านสองพี่น้อง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020061 บ้านเต้าปูนหาย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020062 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020063 วัดคงคาวราราม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020081 บ้านชำฆ้อ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020082 บ้านศรีประชา สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020084 บ้านน้ำเป็น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020086 บ้านมาบช้างนอน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020087 บ้านเหมืองแร่ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020090 บ้านยางเอน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020092 บ้านน้ำกร่อย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020066 บ้านบึงตะกาด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020072 บ้านยุบตาเหน่ง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020004 บ้านยางงาม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020013 วัดเขาสำรอง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020021 บ้านมาบเหลาชะโอน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020029 บ้านดอนสำราญ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020030 วัดพลงช้างเผือก สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020032 วัดมงคลวุฒาวาส สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020034 บ้านเนินสุขสำรอง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020038 บ้านหนองไทร สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020040 วัดจำรุง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020041 วัดเนินทราย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020048 วัดท่ากง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020049 วัดเกาะลอย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020050 วัดปากน้ำพังราด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020053 วัดวังหว้า สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020055 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020056 บ้านเจริญสุข สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020059 บ้านสองสลึง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020083 บ้านเขาช่องลม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020085 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020089 บ้านห้วยทับมอญ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020091 บ้านสีระมัน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020064 บ้านชุมแสง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020065 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020067 บ้านเขาตาอิ๋น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020068 บ้านแก่งหวาย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020069 บ้านคลองไผ่ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020070 ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020073 บ้านคลองบางบ่อ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020001 วัดกะแส สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020002 บ้านคลองป่าไม้ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020005 ชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020014 วัดไตรรัตนาราม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020015 วัดคลองปูน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020016 วัดเนินยาง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020017 บ้านเนินสมบูรณ์ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020023 วัดสมอโพรง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020024 วัดคลองชากพง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020027 วัดหนองกันเกรา สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020035 วัดทุ่งควายกิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020036 วัดเนินเขาดิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020039 วัดถนนกะเพรา สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020042 วัดบ้านนา สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020043 บ้านทุ่งเค็ด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020045 บ้านห้วงหิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020046 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020051 วัดพังราด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020052 บ้านวังหิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020057 บ้านเขาหินแท่น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020079 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020080 บ้านมะเดื่อ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020088 บ้านน้ำใส สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020071 วัดป่ายุบ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020074 บ้านพลงตาเอี่ยม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020075 บ้านชงโค สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020076 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020078 บ้านเขาตลาด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020006 วัดชากมะกรูด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020031 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020033 วัดชุมนุมสูง สพป. สพป.ระยอง เขต 2