ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
45010059 บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010065 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010072 บ้านหนองชาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010073 บ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010081 หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010090 บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010185 ดงยางสะแบง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010221 บ้านหมูม้น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010222 บ้านธาตุประทับ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010226 บ้านหนาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010227 บ้านยางใต้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010114 บ้านหัวโนน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010135 บ้านหนองโสน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010136 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010146 บ้านตรีคาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010148 บ้านจันทร์สว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010003 บ้านแคนสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010014 สหสามัคคีวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010024 บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010030 ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010036 บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010039 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010044 บ้านซ้งวิทยาคม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010045 บ้านเล้าวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010056 บ้านโนนเมือง(เทิดเกียติวีระชน) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010162 บ้านป่าแหนหนองไร่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010167 ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010171 ทรายทองวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010058 บ้านหนองคูบอน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010063 บ้านหัวนาคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010074 รัฐทวิคาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010076 บ้านยางเครือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010077 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010080 บ้านโคกมอน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010082 บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010084 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010178 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010201 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010220 บ้านมีชัย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010223 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010224 บ้านหวายน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010231 ประชาราษฏร์รังสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010232 บ้านนางาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010108 บ้านเขวาทุ่ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010126 บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010132 บ้านมะยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010134 บ้านอีหมุน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010141 บ้านไก่ป่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010145 บ้านฝั่งแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010149 บ้านอุ่มเม้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010015 บ้านป่ายาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010035 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010043 บ้านเปลือยสีแก้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010158 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010165 บ้านสวนจิก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010166 บ้านหนองแวงยาว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010062 รัฐประชาวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010067 บ้านกอกวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010083 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010087 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010092 บ้านดอนแคน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010094 บ้านอุ่มจาน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010106 บ้านสวนมอญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010175 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010177 บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010186 บ้านพยอม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010193 บ้านดงเครือวัลย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010197 หัวนางามวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010209 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010210 บ้านแมด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010211 บ้านดอนแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010212 บ้านบุ่งค้าแก่งข่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010216 วังยาวเจริญวิทย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010217 บ้านหนองแก่ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010121 บ้านขาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010133 บ้านราชธานี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010140 บ้านชาดมะเหลื่อม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010142 บ้านดอนชัย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010147 บ้านป่าสุ่ม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010008 บ้านหนองจิกโคกสูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010020 อนุบาลร้อยเอ็ด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010047 บ้านแวงวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010049 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010164 บ้านเหล่ากุด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010068 พรหมยานุสรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010088 บ้านป่าดวน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010101 หนองตอวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010104 บ้านหนองบั่ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010105 บ้านอีง่อง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010107 บ้านค้อกุดจอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010176 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010179 บ้านหนองเข็ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010195 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010199 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010200 บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010219 บ้านพลับพลา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010239 บ้านซองแมว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010241 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010111 บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010127 บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010128 ชุมชนบ้านยางกู่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010131 บ้านเมืองน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010004 ธรรมจารีนิวาส สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010006 บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010007 บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010033 บ้านแมตวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010034 โสภโณประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010037 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010038 ชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010042 บ้านดงสวอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010153 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010160 บ้านศรีสมเด็จ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010061 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010071 บ้านดงยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010078 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010091 สหคามวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010096 บ้านหนองแวงหนองหัวคน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010098 บ้านหนองผือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010099 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010100 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010180 บ้านป่านหนองอ้อ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010189 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010196 บ้านม่วงท่าลาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010202 บ้านโนนข่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010204 บ้านเขือง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010205 บ้านดอนพยอมน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010215 บ้านดอนสำราญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010225 บ้านจาน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010129 บ้านมะอึ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010139 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010005 บ้านหนองพานแยบัวห้าว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010016 บ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010017 โนนสั้นหนองแคสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010028 บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010040 บ้านหนองตาไก้หนองตุ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010052 บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010155 หนองแสงโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010159 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010161 บ้านโคกข่าหนองโก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010163 บ้านกล้วยวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010070 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010075 บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010172 เมืองจังหาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010173 บ้านแคน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010174 บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010191 โนนเชียงบังหาดหนองแค สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010194 คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010203 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010214 บ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010229 บ้านเทอดไทย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010230 บึงงามพัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010235 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010238 บ้านหวายหลึม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010240 บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010110 บ้านหนองต่าย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010112 บ้านธวัชบุรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010113 บ้านหนองดู่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010115 บ้านดู่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010120 บ้านไผ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010130 บ้านหนองเบิด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010138 บ้านตาอุด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010011 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010027 บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010032 บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010046 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010050 บ้านโนนแท่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010055 บ้านสามแยกโพธิ์ชัย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010169 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010060 บ้านเหล่ายูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010066 บ้านงูเหลือม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010069 บ้านดู่น้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010085 รัตนประชานุสรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010095 บ้านหนองแอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010182 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010187 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010190 บ้านเหล่ากล้วย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010198 ไตรคามวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010206 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010207 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010208 บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010213 บ้านวังปากบุ่ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010218 บ้านเกษมสุข สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010116 บ้านคางฮุง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010122 บ้านสังข์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010123 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010137 เวฬุวันวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010143 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010144 นาคำเจริญวิทย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010012 บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010019 บ้านค้อ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010021 เมืองร้อยเอ็ด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010023 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010025 บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010029 บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010048 บ้านหนองยูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010152 บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010057 ชุมชนบ้านโคกล่าม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010064 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010089 บ้านหนองแกหนองโล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010093 บ้านหนองหิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010097 บ้านข่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010102 จตุรพักตรพิมาน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010103 ราชสารสุธีอนุสรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010181 ดินดำบัวรองวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010183 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010192 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010228 บ้านอีโก่ม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010233 บ้านโนนราษี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010109 บ้านหนองช้าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010117 บ้านหนองบัวดอนไผ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010118 เมืองธวัชบุรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010119 ชุมชนบ้านประตูชัย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010124 ไพศาลวิทยาคม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010001 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010010 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010013 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010018 บ้านโนนรัง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010053 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010054 บ้านแดงโนนสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010150 บ้านบากหนองแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010154 บ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010156 บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010168 หนองคูโคกขุมดิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010170 โนนสีดาวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010079 บ้านร่องคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010086 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010184 บ้านขมิ้นจานทุ่ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010188 บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010236 บ้านขว้างใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010237 บ้านขว้างท่าสะแบง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010022 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010031 บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010041 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010051 บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010151 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45010157 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1