ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
16010086 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010094 บ้านดงมะรุม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010106 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010118 บ้านหลุมข้าว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010125 วัดหนองคู สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010131 วัดเกตุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010133 วัดปากคลองบางคู้ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010137 บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010143 วัดโพธิ์ตรุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010152 วัดมะค่า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010156 อนุบาลบ้านหมี่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010158 วัดโป่งแค สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010160 บ้านดอนดึง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010168 วัดท้องคุ้ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010189 วัดหนองโพธิ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010203 วัดหนองเมือง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010005 วัดบ้านดาบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010010 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010017 วัดคอกกระบือ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010022 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010032 วัดใดใหญ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010033 วัดใดยาว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010036 วัดยาง ณ รังสี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010039 วัดถนนแค สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010052 วัดเขาหนีบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010054 บ้านหนองถ้ำ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010056 พิบูลสงเคราะห์1 สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010057 วัดนิคมสามัคคีชัย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010088 บ้านเขาดิน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010090 วัดหนองพิมาน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010095 บ้านวังไผ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010103 บ้านวังจั่น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010105 บ้านวังเพลิง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010154 วัดโพธิ์เกษตร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010159 บ้านกระเบากลัก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010165 วัดคุ้งท่าเลา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010169 บ้านเกริ่นกฐิน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010178 วัดทุ่งทะเลหญ้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010180 วัดบางพึ่ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010201 บ้านน้ำบ่า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010202 บ้านหนองแก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010006 วัดโบสถ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010015 วัดหนองบัวขาว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010016 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010024 บ้านโคกตูม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010029 วัดชีแวะ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010035 วัดโคกโพธิกุญชร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010042 อนุบาลลพบุรี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010047 วัดป่ากล้วย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010051 วัดท่าข้าม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010053 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010058 วัดใหม่จำปาทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010064 วัดสิงห์ทอง 'บุญมีประชานุเคราะห์' สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010073 วัดโพธิ์เก้าต้น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010074 วัดบ่อเงิน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010078 วัดโคกหม้อ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010085 บ้านคลองเกตุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010089 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010091 โคกสำโรง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010101 บ้านวังขอนขว้าง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010109 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010122 บ้านเขาทับควาย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010134 อนุบาลท่าวุ้ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010138 บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010139 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010148 วัดมุจลินท์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010151 วัดหัวสำโรง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010155 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010157 วัดดงพลับ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010161 วัดบางกะพี้(พสกอำรุง) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010166 บ้านกล้วย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010171 วัดบ้านทราย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010175 วัดหนองน้ำทิพย์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010177 วัดบ้านหมี่ใหญ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010184 วัดเขาวงกฎ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010187 วัดหนองกระเบื้อง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010007 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010012 ชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010013 วัดสระมะเกลือ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010014 วัดดงสวอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010019 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010031 วัดดอนโพธิ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010050 วัดตะเคียน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010068 วัดข่อยใต้ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010092 วัดรัตนาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010093 บ้านเนินจันทร์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010097 บ้านถลุงเหล็ก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010100 บ้านนกเขาเปล้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010104 บ้านโป่งยอ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010112 บ้านหนองสำโรง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010119 บ้านพรมทิน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010120 วัดหนองหอย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010121 บ้านเขาสะพานนาค สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010123 วัดห้วยโป่ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010126 สมอคอนวิทยาคาร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010129 วัดคลองเม่า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010136 วัดหนองมน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010140 วัดหนองปลาดุก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010145 วัดบ้านลาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010146 วัดสนามไชย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010149 วัดลาดสาลี่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010172 บ้านหนองนางาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010174 วัดน้ำจั้น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010182 พิบูลปัทมาคม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010002 วัดดงน้อย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010009 วัดทุ่งสิงห์โต สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010018 วัดหนองปลิง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010020 บ้านห้วยส้ม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010023 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010055 วัดซับเสือแมบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010063 วัดโพธิ์ระหัต สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010066 วัดทองแท่งนิสยาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010081 วัดวังหัวแหวน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010096 บ้านตะกุดหว้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010098 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010099 อนุบาลบ้านเพนียด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010107 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010108 บ้านพุม่วง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010111 วัดสะแกราบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010128 วัดเขาสมอคอน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010141 วัดหนองหลวง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010150 วัดยวด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010153 วัดคงคาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010163 วัดเทพอำไพ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010164 วัดธรรมิการาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010167 วัดท่าช้าง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010173 บ้านหัวบึง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010190 วัดท้ายลาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010191 วัดหนองคู สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010196 วัดสระกระเบี้อง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010041 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010043 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010045 บ้านหนองแขม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010046 วัดท่าแค สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010049 วัดหลวงท้ายตลาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010060 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010062 วัดหนองแก้ว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010071 บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010076 วัดสำราญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010079 วัดไผ่แตร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010087 บ้านหัวดง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010110 วัดสะพานคง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010116 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010127 วัดถ้ำตะโก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010135 วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010142 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010144 วัดเกาะวิมุตตาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010179 วัดมหาสอน 'ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์' สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010181 วัดห้วยแก้ว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010186 วัดสายห้วยแก้ว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010188 บ้านไผ่ใหญ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010192 วัดหนองกระเบียน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010193 วัดพานิชธรรมิการาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010197 บ้านสระเตย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010205 ชุมชนตำบลหินปัก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010026 โคกลำพานวิทยา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010027 วัดธรรมเจดีย์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010037 วัดตะลุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010044 วัดตองปุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010065 วัดอัมพวัน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010067 วัดข่อยกลาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010069 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1