ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
52010120 แม่แป้นวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010140 บ้านบ่อห้อ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010015 บ้านหมอสม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010042 บ้านห้วยเป้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010044 วัดค่ากลาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010048 วัดบ้านเป้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010064 บ้านเอื้อม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010071 บ้านหมากหัววัง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010085 บ้านปงวัง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010090 กอรวกพิทยาสรรค์ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010091 บ้านทาน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010092 บ้านวังตม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010093 บ้านนาแช่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010095 บ้านนาสัก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010101 วัดท่าสี สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010104 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010105 บ้านจำปุย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010106 บ้านแม่ส้าน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010107 วัดหัวฝาย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010165 บ้านหม้อ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010166 บ้านจำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010167 บ้านปงใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010170 บ้านเหล่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010183 บ้านทุ่งผา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010188 บ้านดอนหัววัง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010124 บ้านสบพลึง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010125 บ้านใหม่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010132 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010136 บ้านปางหละ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010145 บ้านอ้อน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010147 บ้านแม่กวัก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010150 บ้านขุนแหง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010155 บ้านแม่ตีบ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010156 บ้านงิ้วงาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010157 บ้านทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010163 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010005 บ้านกาศเมฆ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010007 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010024 บ้านทุ่งฝาย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010025 บ้านท่าโทก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010052 บ้านแม่อาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010055 สบมายสามัคคีวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010069 วัดบ้านสัก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010089 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010100 วัดสบจาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010169 บ้านสัน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010177 บ้านโป่งขวาก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010178 บ้านหัวทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010127 ชุมชนบ้านร้อง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010128 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010129 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010149 บ้านห้วยอูน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010009 บ้านโทกหัวช้าง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010016 บ้านสำเภา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010043 ทุ่งฝางวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010045 วัดทุ่งโจ้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010061 บ้านทรายมูล สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010063 บ้านจำค่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010066 วัดบ้านฮ่อง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010070 บ้านแม่เฟือง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010072 บ้านบุญนาค สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010077 บ้านกาด สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010078 บ้านทุ่งกู่ด้าย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010088 บ้านปงสนุก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010099 บ้านแม่จาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010108 บ้านเวียงหงส์ล้านนา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010113 สบป้าดวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010173 ชุมชนบ้านสันกำแพง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010176 บ้านป่าเหียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010180 บ้านปันเต้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010185 บ้านยางอ้อย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010186 บ้านทุ่งเกวียน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010189 บ้านสันทราย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010121 แม่ฮ่างวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010130 ผาแดงวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010131 บ้านแม่งาวใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010134 บ้านหวด สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010138 ชุมชนบ้านแหง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010143 บ้านห้วยหก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010159 บ้านหลวงใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010001 วัดหลวงวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010023 ธงชัยวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010034 วัดน้ำโท้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010046 บ้านสบค่อม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010051 แม่ก๋งวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010056 บ้านหัวทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010059 วัดเสด็จ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010065 บ้านทุ่งกล้วย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010073 วัดบ้านแลง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010075 วัดนาน้อย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010082 วัดต้นต้อง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010094 บ้านปงแท่น สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010114 บ้านสบเติ๋น สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010164 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010171 เมืองยาววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010172 บ้านเวียงเหนือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010190 ทุ่งหนองขามวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010194 บ้านปันง้าว สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010123 บ้านโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010162 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010008 บ้านพระบาท สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010047 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010060 ชุมชนบ้านทราย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010083 บ้านไร่(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010096 บ้านแม่หล่วง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010109 วัดบ้านแขม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010116 สบเมาะวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010182 บ้านทุ่งหก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010184 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010195 อนุบาลห้างฉัตร สพป. สพป.ลำปาง เขต 1