ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
52020003 บ้านนางแตน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020013 บ้านสองแควเหนือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020031 บ้านทุ่งขาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020040 บ้านแม่ฮวก สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020077 บ้านนาเบี้ย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020083 บ้านแม่เติน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020089 บ้านหัวน้ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020099 บ้านเวียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020104 บ้านหนองเตา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020128 บ้านใหม่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020140 บ้านฮ่องห้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020143 กิ่วประชาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020152 บ้านนาคต สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020168 บ้านหัวเสือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020171 วัดบ้านทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020175 บ้านแก่น สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020182 บ้านแม่กัวะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020192 บ้านเด่น สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020193 บ้านสมัย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020051 ศรีลังกาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020053 สันโป่งวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020054 บ้านปงหลวง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020055 บ้านปงแพ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020016 วัดนาแก้ว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020034 บ้านดอนธรรมสาขาบ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020035 วัดมะกอก-นาบัว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020041 บ้านเข้าซ้อน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020070 บ้านป่าตาล สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020071 บ้านสองแคว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020079 นาบ้านไร่วิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020087 บ้านท่ามะเกว๋น สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020093 บ้านสะพานหิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020094 บ้านน้ำดิบ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020103 บ้านดอนไชย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020108 บ้านท่าเกวียน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020127 บ้านนาบง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020136 บ้านน้ำโจ้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020137 บ้านป่าจ้ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020138 บ้านแม่ปุง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020165 บ้านแม่ทาน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020167 บ้านก้อมหนองมุง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020169 ห้วยมะเกลือวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020121 ห้วยขี้นกวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020184 บ้านอ้อ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020194 บ้านน้ำหลง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020045 บ้านแม่กึ๊ด สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020064 วัดสบแม่ทำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020012 บ้านสองแควใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020014 วัดหาดปู่ด้าย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020030 บ้านดอนธรรม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020068 บ้านท่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020075 บ้านสันหลวง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020086 เถิน-ท่าผา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020096 แม่วะวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020098 บ้านอุมลอง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020102 บ้านเหล่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020106 บ้านสะเลียมหวาน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020107 บ้านปางอ้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020130 บ้านนากวาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020144 บ้านนาต๋ม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020145 บ้านนากว้าว(กิ่ว) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020147 บ้านบอม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020160 บ้านนาดู่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020172 บ้านสามขา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020174 บ้านผาแมว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020112 ผาปังวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020113 บ้านแม่ตั๋ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020042 วัดสาแล สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020063 เสริมซ้ายวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020065 ไทยรัฐวิทยา 47(วัดนาเดา) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020006 บ้านศาลาสามัคคี สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020007 บ้านจอมปิง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020025 วังพร้าววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020069 วังหินวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020076 บ้านนาโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020082 แม่ถอดวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020090 แม่มอกวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020101 ล้อมแรดวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020109 แม่พุหอรบวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020132 บ้านหนองถ้อย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020134 บ้านหลุก สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020135 นาครัวประชาสามัคคี สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020142 บ้านหนอง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020158 บ้านปางมะโอ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020161 บ้านนาดง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020114 แม่เชียงรายวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020176 นายางวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020180 ไตรมิตรสามัคคี สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020181 บ้านปงกา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020183 บ้านวังยาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020186 อนุบาลสบปราบ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020195 บ้านอุมลอง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020049 บ้านทุ่งต๋ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020050 วัดนาเอี้ยง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020061 บ้านแม่เลียงพัฒนา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020028 ศาลาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020039 บ้านไหล่หิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020073 ห้วยแก้ววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020088 ปางกุ่มวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020097 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020105 แสลมวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020110 บ้านท่าเวียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020133 บ้านหลวง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020141 ทองทิพย์วิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020151 ป่าตันวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020153 บ้านแม่ทะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020162 บ้านสันป่าเปา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020163 บ้านอ้อวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020118 ต้นธงวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020123 บ้านแม่พริกบน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020185 บ้านวัฒนา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020190 บ้านวังพร้าว-สบเรียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020044 ชุมชนบ้านมั่ว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020046 อนุบาลเสริมงาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020052 บ้านเหล่ายาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020057 เสริมขวาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020059 บ้านแม่ผึ้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020060 บ้านแม่เลียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020062 บ้านแม่ต๋ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020066 บ้านท่าโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020067 บ้านนาจะลา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020005 บ้านท่าผา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020159 บ้านทุ่งตอน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020166 บ้านแม่วะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2