ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
52030004 บ้านฮ่องลี่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030011 บ้านช่อฟ้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030015 บ้านสาแพะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030025 บ้านแม่เบิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030030 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030038 บ้านสันมะเกลือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030039 บ้านใหม่เหล่ายาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030086 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030093 บ้านทุ่งปง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030096 ปลายนาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030099 บ้านจ๋ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030103 บ้านแม่กองปิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030105 บ้านทุ่งสะแกง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030110 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030113 บ้านแพะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030116 บ้านต้นงุ้น สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030119 บ้านหัวเมือง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030047 บ้านแม่ม่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030048 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030052 บ้านทุ่งฝูง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030064 บ้านหัวทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030065 บ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030068 บ้านแม่พริก สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030070 บ้านก่อ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030074 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030076 บ้านแม่เย็น สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030077 บ้านเมืองตึง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030081 อนุบาลวังเหนือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030002 บ้านสบฟ้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030003 บ้านม่วงงาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030009 แจ้คอนวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030010 บ้านทุ่งฮ้าง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030013 ชุมชนบ้านสา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030016 บ้านแม่ตา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030017 บ้านแม่ตาใน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030020 บ้านไฮ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030021 บ้านเปียงใจ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030022 บ้านเลาสู สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030023 ไผ่งามวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030026 บ้านนาไหม้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030033 บ้านแม่สุก สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030036 บ้านปงคอบ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030040 บ้านใหม่ผ้าขาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030085 บ้านทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030097 บ้านถ้ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030101 บ้านทุ่งส้าน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030104 บ้านขอวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030106 บ้านป่าเหว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030107 บ้านปางดะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030108 บ้านม่วง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030114 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030118 บ้านกล้วย สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030120 บ้านไร่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030046 บ้านวังมน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030059 บ้านแม่หีด สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030075 บ้านปงถ้ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030001 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030007 บ้านทุ่งผึ้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030008 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030012 บ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030014 บ้านแป้น สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030019 บ้านปงดอน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030029 ผาช่อวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030031 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030032 บ้านหนองกอก สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030035 ทุ่งคาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030037 บ้านสวนดอกคำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030084 บ้านป่าเหมี้ยง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030087 บ้านสบลี สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030088 แจ้ซ้อนวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030089 บ้านหลวงแจ้ซ้อน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030091 บ้านแม่แจ๋ม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030092 บ้านทุ่งจี้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030095 บ้านเฮี้ย สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030098 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030100 บ้านทุ่งข่วง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030102 บ้านหนอง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030112 บ้านน้ำจำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030042 ทุ่งฮั้ววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030050 บ้านวังใหม่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030062 บ้านแม่สุขใน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030063 บ้านป่าแขม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030078 วังทองวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030083 บ้านทัพป่าเส้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030006 บ้านหนองนาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030024 บ้านนางาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030111 บ้านดอนไชย สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030117 บ้านขาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030045 บ้านทุ่งปี้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030055 ร่องเคาะวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030060 วังแก้ววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030067 บ้านวังโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030071 บ้านทุ่งฮี สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030082 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3