ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
33020121 อนุบาลบึงบูรพ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020164 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020174 บ้านหนองม้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020176 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020157 บ้านโคก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020017 บ้านหนองกก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020020 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020021 บ้านโนนตุ่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020033 บ้านสร้างปี่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020034 บ้านด่านนอกดง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020037 บ้านดอนงูเหลือม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020050 บ้านหนองโง้ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020052 บ้านน้ำอ้อมน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020188 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020191 บ้านหลักด่านหนองจอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020126 บ้านไฮใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020138 บ้านตาทอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020143 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020148 บ้านสร้างเรือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020067 บ้านอะลาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020068 บ้านโนนสูง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020070 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020074 บ้านโนนน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020079 บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020083 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020085 บ้านปะหละ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020090 บ้านสะเดา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020094 บ้านสระภู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020116 บ้านม่วง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020119 บ้านหาด(อสพป.13) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020120 บ้านโนนลาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020162 บ้านโดด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020166 บ้านหนองหงอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020170 บ้านเสียว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020156 บ้านหนองแคน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020011 บ้านท่าบ่อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020015 บ้านบึงหมอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020016 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020018 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020030 บ้านยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020039 บ้านมะยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020040 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020180 บ้านกุงขาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020184 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020122 บ้านกล้วยกว้าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020130 บ้านจานแสนไชย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020133 บ้านขะยูง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020135 บ้านปะโด๊ะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020145 บ้านหนองสะมอน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020054 บ้านขนวนสีแก้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020059 อนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020066 บ้านโนนกลาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020071 บ้านโคก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020076 บ้านหนองลุงตาเกษ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020106 บ้านนาโนน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020109 บ้านหนองสำโรงน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020167 บ้านผือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020168 บ้านหนองแปน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020169 บ้านตลาดหนองเรือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020153 บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020158 บ้านทุ่ม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020160 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020161 บ้านเขวา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020001 บ้านเชือก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020004 บ้านหนองบ่อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020005 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020010 บ้านกอย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020019 บ้านห้วย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020029 บ้านแสงเมืองแคน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020036 บ้านหนองสวง(อสพป.2) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020038 บ้านปลาขาว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020042 บ้านตัง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020049 บ้านเปือยขาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020181 บ้านเกิ้ง(อสพป.37) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020185 บ้านคลีกลิ้ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020128 บ้านนานวนหนองแคน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020136 บ้านอีสร้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020060 สระกำแพงวิทยาคม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020064 บ้านโพนเมือง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020084 บ้านขวาว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020092 บ้านค้อโนนเพ็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020107 บ้านโนนเค็ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020110 บ้านหอย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020113 บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020172 บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020177 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020150 บ้านตาโกน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020152 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020003 บ้านมะฟัก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020022 บ้านไผ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020182 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020183 บ้านโจดม่วง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020193 บ้านทัพส่วยหนองพอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020125 บ้านพอกหนองแข้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020127 บ้านพะวร สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020129 บ้านพงสิม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020131 บ้านหนองอาคูณ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020137 บ้านนาทุ่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020140 บ้านกระเต็ล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020144 บ้านโทะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020063 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020072 บ้านโปร่งสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020077 บ้านหนองเหล็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020080 บ้านแต้(ประชาบำรุง) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020081 บ้านกุง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020082 บ้านโนนแดงโนนม่วง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020086 บ้านปะอาว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020088 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020091 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020096 บ้านหนองหัวหมู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020097 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020103 บ้านฟ้าผ่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020165 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020175 บ้านโซงเลง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020151 บ้านหนองปลาคูณ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020008 บ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020014 บ้านโก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020024 บ้านคูสระ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020026 อนุบาลราษีไศล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020043 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020046 บ้านโต่งโต้น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020047 บ้านฮ่องข่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020048 บ้านโกทา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020051 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020178 อนุบาลศิลาลาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020192 บ้านดงเค็งตู้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020139 บ้านกระสังข์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020053 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020055 บ้านอ้อมแก้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020056 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020057 บ้านกงพาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020058 บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020069 บ้านแขมโพนทอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020073 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020078 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020093 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020095 บ้านค้อกำแพง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020098 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020104 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020112 บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020118 ชุมชนบ้านหนองคู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020163 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020171 หนองผือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020173 บ้านจาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020155 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020159 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020002 บ้านจิก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020012 ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020013 บ้านดอนไม้งาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020023 บ้านเมี่ยงแคนดวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020025 เมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020035 จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020041 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020045 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020179 บ้านแต้มะหลี่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020186 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020187 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020190 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020124 บ้านไพรพะยอม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020134 บ้านหว้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020141 บ้านเมืองหลวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020142 บ้านจังเอิน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020146 บ้านเมืองน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020149 อนุบาลห้วยทับทัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020062 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020075 บ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020102 บ้านพงพรต สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020108 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020115 บ้านหมากยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020154 บ้านเมืองจันทร์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020006 บ้านดงแดง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020007 ดู่ค้อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020009 บ้านครั่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020031 บ้านท่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020044 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020123 บ้านบุยาว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020061 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020065 บ้านแข้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020087 บ้านพลับฝางผักหม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020089 บ้านบอนใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020099 บ้านยางเอือด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020101 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020105 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2