ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
33040005 บ้านจำนรรจ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040013 บ้านซะวาซอ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040017 บ้านหนองรุงพระทะเล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040033 บ้านโคกวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040036 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040045 บ้านขนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040047 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040049 บ้านจันทน์หอมตาเสก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040054 บ้านตาแท่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040065 บ้านด่าน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040069 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040083 บ้านสวนกล้วย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040085 บ้านโนนเรือคำบอน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040090 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040097 บ้านเสาธงชัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040098 บ้านหนองหญ้าลาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040150 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040153 บ้านพอกบำรุงวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040154 บ้านปุนวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040156 บ้านกุดนาแก้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040159 บ้านกระทิง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040164 บ้านหนองผือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040194 บ้านหนองคับคา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040205 บ้านเขวาธะนัง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040206 บ้านโนนจักจั่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040171 บ้านศรีแก้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040183 บ้านตายู(อสพป.32) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040189 บ้านจานบัว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040026 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040028 บ้านไร่เจริญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040030 ชนะใช้กิจการ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040039 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040044 บ้านขะยูง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040060 บ้านหนองกระทิง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040068 บ้านจานเลียว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040084 บ้านทุ่งขนวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040094 ไทยรัฐวิทยา 27 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040125 บ้านตาเส็ด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040134 บ้านม่วงแยก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040142 บ้านซำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040145 บ้านหนองขนาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040149 บ้านตาหมื่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040151 บ้านชำเขียน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040160 บ้านศิวาลัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040162 อนุบาลขุนหาญ (สิ) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040193 บ้านหนองบักโทน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040196 บ้านหนองยาว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040203 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040209 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040214 บ้านไผ่หนองแคน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040168 บ้านศิลาทอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040169 บ้านบกห้วยโนน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040170 บ้านตระกวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040174 บ้านตาแบน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040188 บ้านหนองปิงโปง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040191 บ้านกระหวัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040001 บ้านไฮ(วันครู 2503) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040002 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040006 บ้านโนนจิก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040019 บ้านตาเครือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040021 บ้านนาขนวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040024 บ้านจานทองกวาววิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040037 บ้านร่องตาซุน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040038 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040048 บ้านท่าสว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040050 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040059 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040070 บ้านโนนเปือย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040072 เกษตรประชาตาทวด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040079 บ้านเดียงตะวันตก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040102 บ้านกระหวัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040106 บ้านระหาร สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040112 บ้านจองกอ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040120 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040121 บ้านกระเบา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040129 หมู่บ้านทับทิมสยาม07 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040132 บ้านหนองเก่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040148 บ้านกระมัลพัฒนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040198 บ้านคำกลาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040204 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040207 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040210 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040172 อนุบาลศรีรัตนะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040178 บ้านหนองรุง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040008 บ้านชำเบ็ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040010 บ้านกุดเสลาหนองขวาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040011 บ้านนารังกา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040018 บ้านขนุน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040022 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040031 บ้านชำม่วง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040042 บ้านสว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040052 บ้านบึงมะลู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040057 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040058 บ้านนาไพรงาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040063 บ้านซำผักแว่น-นาซำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040075 บ้านละลายมีชัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040087 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040091 บ้านโนนคำแก้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040110 บ้านกันทรอม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040111 บ้านกันทรอมน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040115 บ้านโคกระเวียง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040116 บ้านดาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040123 บ้านสำโรงเกียรติ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040135 บ้านทุ่งเลน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040143 บ้านสดำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040146 บ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040197 บ้านคำสะอาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040211 บ้านเพ็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040216 บ้านกุดผักหนามคำน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040165 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040166 บ้านหนองสังข์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040182 บ้านขนาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040003 บ้านโนนสูง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040004 บ้านระโยง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040012 บ้านกันจาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040014 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040025 บ้านตาลอย-หนองคัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040027 มหาราช 2 (ภูคำ) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040029 บ้านชำแจงแมง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040034 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040046 บ้านโนนน้ำอ้อม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040062 บ้านท่าพระตระกาศ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040066 บ้านผือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040074 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040086 บ้านโนนแสนสุข สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040101 บ้านจะเนียว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040105 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040107 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040114 บ้านดู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040119 บ้านกระเจา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040131 บ้านซำตาโตง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040136 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040137 บ้านซำขี้เหล็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040138 บ้านอาราง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040140 บ้านดอนข่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040163 บ้านกันตรวจห้วย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040213 บ้านหนองฮาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040217 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040167 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040190 บ้านเสื่องข้าว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040015 บ้านโนนงาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040040 บ้านโคก(อสพป.32) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040041 บ้านปะทาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040043 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040055 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040056 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040064 บ้านโศกขามป้อม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040071 บ้านรุงสมบูรณ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040073 บ้านโดนอาว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040077 บ้านสามเส้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040089 บ้านไหล่ดุมตาเหมา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040093 บ้านภูมิซรอล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040095 บ้านพรทิพย์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040096 บ้านหนองเม็กพิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040100 บ้านกระบี่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040103 บัานกันจด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040104 บ้านเดื่อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040118 บ้านโนนสูง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040122 บ้านบักดอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040126 บ้านตาปรก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040133 บ้านโนนแฝก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040141 บ้านพยอม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040155 บ้านหนองจิก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040192 บ้านท่าคล้อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040202 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040179 บ้านโนนแก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040184 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040186 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040009 บ้านหนองทา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040016 บ้านสามแยก-หินกอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040020 บ้านโตนด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040023 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040053 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040076 บ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040078 บ้านเดียง(พลีศึกษา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040081 บ้านหนองหิน(อสพป.15) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040082 บ้านจำนันสายเจริญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040088 บ้านสังเม็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040092 บ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040099 บ้านแก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040109 บ้านตานวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040113 บ้านขุนหาญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040124 บ้านหนองบัวเรณ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040127 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040128 บ้านภูดินพัฒนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040144 บ้านหนองคู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040147 บ้านโพธิ์กระมัล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040158 บ้านโนนอ้อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040201 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040212 บ้านหนองบัวใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040215 บ้านสร้างเม็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040173 บ้านตระกาจ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040175 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040177 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040180 บ้านปุน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040181 บ้านสลับ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040007 บ้านกระแชงใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040032 บ้านตระกาศขอนแก่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040035 บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040061 บ้านหินวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040067 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040108 บ้านตาเอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040139 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040152 บ้านกราม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040157 บ้านภูทอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040195 บ้านโนนสำโรง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040199 บ้านดอนเขียว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040200 อนุบาลเบญจลักษ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040185 บ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040187 บ้านสะพุง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4