ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
90010103 วัดกาหรํา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010009 วัดแช่มอุทิศ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010011 บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010012 วัดอ่างทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010050 วัดหัวคุ้ง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010054 บ้านแม่ใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010067 วัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010070 วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010078 วัดพังยาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010079 วัดสามี(ปุญญมุนีอุทิศ) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010083 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010085 บ้านระโนต (ธัญเจริญ) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010089 วัดใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010021 วัดกลาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010022 วัดกระดังงา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010031 ในเมือง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010033 บ้านพังเภา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010038 วัดโพธิ์กลาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010046 วัดพังกก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010121 วัดประตูไชย สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010122 วัดบ้านพร้าว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010129 บ้านบางไหน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010131 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010132 บ้านม่วงงาม(สังฆสันติคุรุราษฎร์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010133 วัดมะขามคลาน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010134 วัดปะโอ (พรพิทยาคม) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010142 วัดวาส สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010147 บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010112 วัดนาหม่อม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010001 วัดสามกอง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010002 ชุมชนบ้านด่าน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010004 วัดท้ายยอ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010016 บ้านบางดาน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010017 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010058 บ้านมาบบัว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010064 บ้านบ่อตรุ(นิยมประชาคาร) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010066 วัดสีหยัง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010069 ชุมชนวัดบ้านขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010071 วัดหัววัง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010073 วัดผักกูด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010076 วัดตะพังหม้อ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010082 วัดหัวเค็ด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010084 วัดมหาการ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010087 วัดจาก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010091 บ้านหน้าทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010093 ชุมชนวัดสามบ่อ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010024 วัดโคกโพธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010026 วัดประดู่หอม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010028 วัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010035 สมเด็จเจ้าพะโคะ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010047 วัดประเจียก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010115 วัดชะแล้ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010120 วัดดีหลวงนอก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010123 วัดทํานบตางหน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010137 วัดป่าขวาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010148 วัดบ่อทรัพย์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010097 วัดแหลมบ่อท่อ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010100 ชุมชนวัดเชิงแส สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010101 บ้านรัดปูน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010104 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010110 วัดทุ่งโตนด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010114 วัดเนินพิจิตร สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010003 บ้านบ่ออิฐ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010008 วัดเกาะถํ้า สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010010 วัดทุ่งหวังใน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010014 วิเชียรชม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010019 บ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010052 วัดทุ่งสงวน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010060 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010061 บ้านรับแพรก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010062 วัดคลองเป็ด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010063 วัดศาลาหลวงล่าง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010065 วัดเจดีย์งาม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010068 วัดคูวา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010077 วัดหน้าเมือง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010090 วัดแจ้ง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010030 วัดแหลมวัง(จันทรมุขประชา) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010036 วัดดีหลวง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010037 บ้านชะแม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010041 วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010048 วัดสนามไชย สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010118 วัดเลียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010124 บ้านคลองท่าแตง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010143 วัดสถิตย์ชลธาร สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010096 วัดทุ่งบัว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010106 บ้านต้นปริง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010107 บ้านนาทองสุก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010108 วัดโพธาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010109 บ้านควนจง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010111 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010006 วัดแหลมพ้อ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010018 บ้านน้ำกระจาย สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010056 บ้านดอนแบก สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010059 วัดศาลาหลวงบน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010074 บ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010088 วัดเถรแก้ว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010092 วัดพังตรี สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010027 วัดธรรมประดิษฐ์(ลือวิทยาสิทธิ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010029 วัดคูขุด(เพื่อมประชานุกูล) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010117 วัดเปรมศรัทธา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010119 วัดบ่อสระวิทยาทาน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010128 วัดบ่อทรายเจริญธรรม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010130 วัดป่าขาด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010135 บ้านม่วงพุ่ม สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010136 วัดประตูเขียน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010139 วัดหนองหอย สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010140 วัดขนุน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010141 บ้านขนุน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010144 วัดธรรมโฆษณ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010145 วัดโลกา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010146 วัดบ่อปาบ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010149 บ้านหัวเขา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010095 วัดโตนดด้วน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010098 วัดอ่าวบัว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010099 บ้านแหลมหาด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010105 วัดแม่เปียะ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010113 วัดพรหมประดิษฐ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010013 วัดทรายขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010020 บ้านกลาง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010049 ราชประชานุเคราะห์ 11 สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010051 บ้านมาบหัวทีง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010055 วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010075 วัดปากแตระ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010080 ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010094 วัดสน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010023 บ้านท่าคุระ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010025 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010032 บ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010034 วัดนางเหล้า สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010039 วัดท่าหิน สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010040 วัดห้วยลาด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010042 บ้านวัดใหม่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010043 วัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010044 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010045 วัดจันทน์ สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010116 วัดตาหลวงคง สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010125 บ้านท่าแคง(เสริมอุทิศ) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010126 วัดบางเขียด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010127 บ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010138 วัดห้วยพุด สพป. สพป.สงขลา เขต 1
90010015 อนุบาลสงขลา สพป. สพป.สงขลา เขต 1