ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
90030016 บ้านป่างาม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030021 บ้านท่าหมาก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030034 บ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030038 บ้านนํ้าเค็ม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030045 บ้านเลียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030048 บ้านสะกอม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030085 บ้านบ่อนํ้าส้ม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030091 บ้านนาจวก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030096 นิคมสร้างตนเองเทพา 3 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030114 บ้านลำไพล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030126 บ้านแซะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030130 บ้านสวรรค์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030071 วัดนาหมอศรี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030082 บ้านป็อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030170 บ้านปริกใต้ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030171 บ้านตะเคียนเภา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030172 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030173 บ้านใหม่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030184 บ้านระตะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030191 บ้านทับโกบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030196 บ้านควนตานี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030133 มหิดล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030137 บ้านล่องควน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030142 บ้านโคกตก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030145 บ้านตะเคียนทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030148 บ้านนาม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030160 บ้านไร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030161 บ้านปลักบ่อ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030007 วัดนาปรือ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030022 บ้านสะพานหัก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030041 บ้านลางา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030046 บ้านบ่อโชน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030088 บ้านกรงอิตำ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030090 บ้านควนหรัน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030095 นิคมสร้างตนเองเทพา 2 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030101 วัดเทพาไพโรจน์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030107 บ้านตาแปด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030128 บ้านพรุหลุมพี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030060 วัดวังไทร สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030070 บ้านวังใหญ่ปลายรํา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030072 บ้านโมย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030076 บ้านคลองกวางเขาวัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030162 วัดเขามีเกียรติ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030164 ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030174 บ้านควนเสม็ด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030176 บ้านยางเกาะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030179 บ้านท่าข่อย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030188 บ้านพรุเตียว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030131 บ้านทุ่งไพล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030139 บ้านคอลอมุดอ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030144 บ้านฉลุง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030147 บ้านสุโสะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030149 ชุมชนบ้านนากัน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030153 บ้านท่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030156 บ้านเก่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030158 บ้านทําเนียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030001 วัดขุนตัดหวาย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030002 บ้านทุ่งนาเคียน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030004 วัดช่องเขา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030008 บ้านโหนด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030009 บ้านทุ่งครก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030010 บ้านแค สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030011 บ้านคูนายสังข์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030033 บ้านหว้าหลัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030050 บ้านทรายขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030089 บ้านใหม่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030098 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030109 บ้านตูหยง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030110 บ้านบ่อเตย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030111 บ้านเกาะแลหนัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030112 บ้านคลองประดู่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030116 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030121 บ้านควนหมาก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030122 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030123 วัดคลองยอ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030056 บ้านลำชิง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030057 บ้านโต้นนท์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030068 บ้านทุ่งนํ้าขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030073 ทองอยู่นุตกุล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030077 บ้านสม็อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030168 ชาติตระการโกศล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030183 บ้านพังลา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030189 บ้านสํานักขาม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030194 วัดห้วยคู สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030003 ชุมชนวัดควนมีด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030014 ชุมชนบ้านทางควาย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030025 บ้านแพร้ว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030026 ชุมชนบ้านนาทับ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030030 วัดประจ่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030032 บ้านควนขี้แรด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030040 บ้านโคกม้า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030043 บ้านป่าชิง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030044 วัดทุ่งพระ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030047 บ้านปากบาง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030093 บ้านโคกกอ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030094 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030099 บ้านพรุชิง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030118 วัดปริก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030119 บ้านควนเจดีย์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030120 ลําไพลราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030124 บ้านม่วงถํ้า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030125 วัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030127 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030129 บ้านปากบางสะกอม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030055 วัดลําพดจินดาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030058 ชุมชนวัดปลักชะเมา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030061 บ้านกะทิง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030074 บ้านพรุหวา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030165 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030185 บ้านคลองแงะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030187 วัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030190 บ้านหน่ำฮั้ว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030018 บ้านนนท์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030024 เหมืองควนกรด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030029 บ้านม้างอน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030031 บ้านเกาะทาก สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030036 บ้านคลองแงะ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030049 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030087 บ้านโคกพยอม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030103 บ้านป่ากอ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030104 บ้านป่าโอน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030113 บ้านแม่ที สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030117 บ้านท่าไทร สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030064 วัดทุ่งข่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030078 บ้านป่าเร็ด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030079 บ้านนาปรัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030083 ประสิทธิ์ทวีสิน 2 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030163 บ้านสํานักหว้า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030166 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030167 บ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030169 วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030175 บ้านหัวถนน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030178 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030182 สมาคมไทยผลิตยา 2 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030195 บ้านเกาะค่าง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030134 บ้านทัพหลวง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030135 บ้านห้วยเต่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030136 บ้านคูหา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030151 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030152 บ้านบาโหย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030006 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030012 บ้านเขาจันทร์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030013 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030015 บ้านปากช่อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030020 บ้านช้างคลอด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030023 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030037 ชุมชนวัดน้ำขาว สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030042 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030051 วัดเกษมรัตน์ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030084 บ้านพรุตู สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030086 วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030097 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030100 บ้านเทพา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030102 บ้านพระพุทธ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030105 นิคมสร้างตนเองเทพา 4 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030106 บ้านคลองขุด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030059 บ้านวังบวบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030065 บ้านพอบิด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030066 บ้านลําลอง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030080 ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030177 สังวาลย์วิท ๒ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030193 บ้านม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030140 บ้านมุนี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030141 บ้านนาจะแหน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030143 บ้านโคกสิเหรง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030146 บ้านเมาะลาแต สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030150 บ้านห้วยบอน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030157 สะบ้าย้อย สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030005 บ้านควนหัวช้าง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030017 บ้านตลิ่งชัน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030019 บ้านสุเหร่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030027 บ้านท่าคลอง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030028 บ้านปากบางนาทับ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030039 บ้านนา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030092 บ้านกระอาน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030108 บ้านควนตีหมุน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030115 บ้านลำเปา สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030053 บ้านเก่า สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030054 อายุรกิจโกศล สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030062 วัดบ้านลุ่ม สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030063 วัดท่าประดู่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030067 บ้านนาทวี สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030069 บ้านเคลียง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030075 บ้านประกอบ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030081 บ้านสะพานเคียน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030180 บ้านไร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030181 ชุมชนบ้านปาดัง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030186 วัดม่วงก็อง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030192 บ้านนํ้าลัด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030132 บ้านถํ้าตลอด สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030138 บ้านทับยาง สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030154 อุทยานอุทิศ สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030155 บ้านควนหรัน สพป. สพป.สงขลา เขต 3
90030159 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 3