ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
91010057 บ้านเหนือคลอง สพป. สพป.สตูล
91010059 บ้านควนล่อน สพป. สพป.สตูล
91010061 บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ สพป. สพป.สตูล
91010064 บ้านโตนปาหนัน สพป. สพป.สตูล
91010065 บ้านหัวกาหมิง สพป. สพป.สตูล
91010071 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สพป.สตูล
91010052 บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 สพป. สพป.สตูล
91010079 บ้านนาแก้ว สพป. สพป.สตูล
91010092 บ้านคลองสองปาก สพป. สพป.สตูล
91010138 บ้านราไว สพป. สพป.สตูล
91010144 บ้านคีรีวง สพป. สพป.สตูล
91010153 วรรธนะสาร สพป. สพป.สตูล
91010158 นิคมพัฒนาผัง 20 สพป. สพป.สตูล
91010164 บ้านมะนัง สพป. สพป.สตูล
91010166 ผังปาล์ม 3 สพป. สพป.สตูล
91010010 บ้านนาแค สพป. สพป.สตูล
91010012 บ้านเขาจีน สพป. สพป.สตูล
91010013 บ้านไทรงาม สพป. สพป.สตูล
91010014 บ้านท่าหิน สพป. สพป.สตูล
91010015 บ้านนาลาน สพป. สพป.สตูล
91010022 บ้านฉลุง สพป. สพป.สตูล
91010023 บ้านกาลันยีตัน สพป. สพป.สตูล
91010103 บ้านควนฟ้าแลบ สพป. สพป.สตูล
91010107 บ้านหาญ สพป. สพป.สตูล
91010117 บ้านท่าพยอม สพป. สพป.สตูล
91010126 บ้านห้วยไทร สพป. สพป.สตูล
91010131 บ้านบากันโต๊ะทิด สพป. สพป.สตูล
91010133 บ้านบุโบย สพป. สพป.สตูล
91010073 นิคมพัฒนาผัง 120 สพป. สพป.สตูล
91010074 นิคมพัฒนาผัง 42 สพป. สพป.สตูล
91010044 บ้านบูเกตยามู สพป. สพป.สตูล
91010048 บ้านกุบังปะโหลด สพป. สพป.สตูล
91010053 บ้านวังประจัน สพป. สพป.สตูล
91010077 บ้านสายควน สพป. สพป.สตูล
91010081 บ้านปลักหว้า สพป. สพป.สตูล
91010083 บ้านไร่ สพป. สพป.สตูล
91010089 บ้านทางยาง สพป. สพป.สตูล
91010090 บ้านทุ่งริ้น สพป. สพป.สตูล
91010139 บ้านทุ่งบุหลัง สพป. สพป.สตูล
91010149 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.สตูล
91010161 ผังปาล์ม 2 สพป. สพป.สตูล
91010165 บ้านป่าพน สพป. สพป.สตูล
91010006 บ้านเกาะอาดัง สพป. สพป.สตูล
91010011 บ้านคลองขุด สพป. สพป.สตูล
91010017 บ้านเนินสูง สพป. สพป.สตูล
91010036 บ้านกาเนะ สพป. สพป.สตูล
91010041 อนุบาลสตูล สพป. สพป.สตูล
91010093 อนุบาลละงู สพป. สพป.สตูล
91010094 บ้านไสใหญ่ สพป. สพป.สตูล
91010095 บ้านปิใหญ่ สพป. สพป.สตูล
91010105 บ้านดาหลำ สพป. สพป.สตูล
91010108 บ้านนางแก้ว สพป. สพป.สตูล
91010111 บ้านวังสายทอง สพป. สพป.สตูล
91010119 บ้านโคกพยอม สพป. สพป.สตูล
91010121 บ้านนาพญา สพป. สพป.สตูล
91010123 บ้านเกาะยวน สพป. สพป.สตูล
91010058 บ้านเขาใคร สพป. สพป.สตูล
91010070 นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. สพป.สตูล
91010047 บ้านควนสตอ สพป. สพป.สตูล
91010076 อนุบาลท่าแพ สพป. สพป.สตูล
91010085 บ้านแป-ระเหนือ สพป. สพป.สตูล
91010087 บ้านสาคร สพป. สพป.สตูล
91010150 บ้านบารายี สพป. สพป.สตูล
91010154 บ้านทุ่งดินลุ่ม สพป. สพป.สตูล
91010155 อนุบาลมะนัง สพป. สพป.สตูล
91010001 บ้านเกตรี สพป. สพป.สตูล
91010003 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป. สพป.สตูล
91010007 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย สพป. สพป.สตูล
91010008 วัดหน้าเมือง สพป. สพป.สตูล
91010025 บ้านปาเต๊ะ สพป. สพป.สตูล
91010028 บ้านกุบังจามัง สพป. สพป.สตูล
91010029 อนุบาลเมืองสตูล สพป. สพป.สตูล
91010031 บ้านหาดทรายยาว สพป. สพป.สตูล
91010033 บ้านตำมะลังใต้ สพป. สพป.สตูล
91010038 บ้านควน สพป. สพป.สตูล
91010096 บ้านโกตา สพป. สพป.สตูล
91010099 บ้านท่าแลหลา สพป. สพป.สตูล
91010102 บ้านตูแตหรำ สพป. สพป.สตูล
91010114 บ้านปากบารา สพป. สพป.สตูล
91010116 บ้านท่ายาง สพป. สพป.สตูล
91010118 บ้านเกาะบูโหลน สพป. สพป.สตูล
91010120 บ้านลาหงา สพป. สพป.สตูล
91010122 บ้านห้วยมะพร้าว สพป. สพป.สตูล
91010132 เพียงหลวง 4ฯ สพป. สพป.สตูล
91010062 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. สพป.สตูล
91010063 บ้านน้ำหรา สพป. สพป.สตูล
91010067 บ้านค่ายรวมมิตร สพป. สพป.สตูล
91010068 บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ สพป. สพป.สตูล
91010072 บ้านอุได สพป. สพป.สตูล
91010043 บ้านดูสน สพป. สพป.สตูล
91010046 บ้านควนโต๊ะเหลง สพป. สพป.สตูล
91010049 บ้านทุ่งพัฒนา สพป. สพป.สตูล
91010051 บ้านปันจอร์ สพป. สพป.สตูล
91010075 บ้านท่าแพ สพป. สพป.สตูล
91010082 บ้านวังปริง สพป. สพป.สตูล
91010091 สมาคมเลขานุการสตรี 3 สพป. สพป.สตูล
91010151 บ้านช่องไทร สพป. สพป.สตูล
91010152 บ้านป่าแก่บ่อหิน สพป. สพป.สตูล
91010159 บ้านวังพระเคียน สพป. สพป.สตูล
91010162 ผังปาล์ม 4 สพป. สพป.สตูล
91010163 ผังปาล์ม 7 สพป. สพป.สตูล
91010004 บ้านตันหยงกลิง สพป. สพป.สตูล
91010018 บ้านใหม่ สพป. สพป.สตูล
91010030 บ้านตันหยงโป สพป. สพป.สตูล
91010037 บ้านทุ่งวิมาน สพป. สพป.สตูล
91010097 บ้านปากปิง สพป. สพป.สตูล
91010106 บ้านนาข่า สพป. สพป.สตูล
91010109 บ้านทุ่งไหม้ สพป. สพป.สตูล
91010113 บ้านตะโละใส สพป. สพป.สตูล
91010124 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สพป. สพป.สตูล
91010125 บ้านคลองน้ำเค็ม สพป. สพป.สตูล
91010134 บ้านสนกลาง สพป. สพป.สตูล
91010055 อนุบาลควนกาหลง สพป. สพป.สตูล
91010056 นิคมซอย 10 สพป. สพป.สตูล
91010066 บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 สพป. สพป.สตูล
91010069 บ้านน้ำร้อน สพป. สพป.สตูล
91010054 บ้านทุ่งมะปรัง สพป. สพป.สตูล
91010080 บ้านแป-ระใต้ สพป. สพป.สตูล
91010088 บ้านสาครเหนือ สพป. สพป.สตูล
91010137 บ้านขอนคลาน สพป. สพป.สตูล
91010141 บ้านมะหงัง สพป. สพป.สตูล
91010142 อนุบาลทุ่งหว้า สพป. สพป.สตูล
91010143 วัดชมพูนิมิต สพป. สพป.สตูล
91010160 ผังปาล์ม 1 สพป. สพป.สตูล
91010002 บ้านวังพะเนียด สพป. สพป.สตูล
91010016 บ้านควนขัน สพป. สพป.สตูล
91010020 ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) สพป. สพป.สตูล
91010024 บ้านบันนังปุเลา สพป. สพป.สตูล
91010026 บ้านทุ่ง สพป. สพป.สตูล
91010027 บ้านโคกประดู่ สพป. สพป.สตูล
91010040 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา สพป. สพป.สตูล
91010100 บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 สพป. สพป.สตูล
91010101 บ้านอุไร สพป. สพป.สตูล
91010104 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.สตูล
91010112 บ้านหัวควน สพป. สพป.สตูล
91010115 บ้านบ่อเจ็ดลูก สพป. สพป.สตูล
91010128 บ้านในเมือง สพป. สพป.สตูล
91010130 บ้านท่าชะมวง สพป. สพป.สตูล
91010135 บ้านตันหยงละไน้ สพป. สพป.สตูล
91010136 บ้านกาแบง สพป. สพป.สตูล
91010060 บ้านห้วยน้ำดำ สพป. สพป.สตูล
91010042 อนุบาลควนโดน สพป. สพป.สตูล
91010050 บ้านทางงอ สพป. สพป.สตูล
91010078 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ สพป. สพป.สตูล
91010084 บ้านสวนเทศ สพป. สพป.สตูล
91010086 บ้านควนเก สพป. สพป.สตูล
91010140 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ สพป. สพป.สตูล
91010145 บ้านราวปลา สพป. สพป.สตูล
91010146 บ้านนาทอน สพป. สพป.สตูล
91010148 บ้านวังตง สพป. สพป.สตูล
91010005 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา สพป. สพป.สตูล
91010021 บ้านเจ๊ะบิลัง สพป. สพป.สตูล
91010032 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สพป.สตูล
91010035 บ้านกาลูบี สพป. สพป.สตูล
91010039 บ้านเกาะยาว สพป. สพป.สตูล
91010098 บ้านป่าฝาง สพป. สพป.สตูล
91010110 บ้านหนองหอยโข่ง สพป. สพป.สตูล
91010127 บ้านปากละงู สพป. สพป.สตูล
91010129 บ้านปากบาง สพป. สพป.สตูล