ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
11010030 วัดป่าเกด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010034 พลอยจาตุรจินดา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010036 วัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010039 วัดชมนิมิตร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010040 บ้านบางจาก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010042 วัดบางน้ำผึ้งนอก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010043 วัดกลาง(ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010044 วัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010045 วัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010049 วัดท้องคุ้ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010050 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010057 วัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010058 วัดสวนส้ม(สุขประนุกูล) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010060 วัดศรีคงคาราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010064 วัดใหญ่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010067 วัดคลองมอญ(บัญญัติราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010069 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010073 วัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010003 บ้านคลองหลวง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010005 วัดบางด้วน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010008 คลองเสาธง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010009 คลองบางปู สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010010 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010014 นิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010017 คลองบางปิ้ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010019 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010022 วัดแพรกษา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010023 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010029 วัดคันลัด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010031 วัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010033 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010041 วัดบางน้ำผึ้งใน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010046 วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010052 วัดบางฝ้าย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010055 วัดมหาวงษ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010056 วัดสำโรงเหนือ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010062 วัดคู่สร้าง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010063 คลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010065 วัดแค สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010066 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010068 คลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010071 วัดไตรมิตรวราราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010072 ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010075 บ้านขุนสมุทร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010001 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010006 วัดบางนางเกรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010007 วัดสุขกร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010011 พิบูลประชาบาล สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010012 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010015 วัดบางโปรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010016 คลองมหาวงก์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010018 วัดไตรสามัคคี สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010021 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010024 คลองใหม่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010026 วัดด่านสำโรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010028 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010032 วัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010035 วัดครุนอก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010038 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010047 วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010048 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010051 วัดแหลม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010053 วัดบางหัวเสือ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010054 วัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010059 ชุมชนวัดสาขลา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010061 บ้านขุนสมุทรไทย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010002 คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010004 คลองสำโรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010013 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010020 พร้านีลวัชระ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010025 วัดคลองเก้า สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010027 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1