ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010008 วัดลาดเป้ง สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010020 บ้านฉู่ฉี่ สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010024 วัดโรงธรรม(มิตรภาพที่ 70) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010032 วัดสวนแก้ว สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010033 บ้านเขตเมือง สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010035 บ้านลาดใหญ่ สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010070 วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรัตน์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010061 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010002 วัดคลองโคน สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010006 บ้านคลองบางกก สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010010 บ้านบางบ่อ สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010027 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010034 บ้านตะวันจาก สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010079 บ้านแพรกหนามแดง สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010081 บ้านต้นลำแพน สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010043 ศาลจ้าวอาม้า สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010045 วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010058 บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010018 วัดศรัทธาธรรม สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010084 จตุวัฎมหาราชานุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม