ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
19010130 วัดท่าวัว สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010133 วัดวังเลน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010137 บ้านหนองจาน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010138 บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010139 บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010141 วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010142 วัดสาธุประชาสรรค์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010064 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010065 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010067 วัดบ้านรี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010040 วัดโคกใหญ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010055 วัดปัญจาภิรมย์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010056 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010057 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010058 วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010059 วัดโคกเสลา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010083 ธารเกษม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010089 วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010097 บ้านธารทองแดง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010100 วัดหนองจิก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010101 วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010104 วัดหนองสุทธะ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010007 วัดห้วยลี่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010012 อนุบาลสระบุรี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010015 วัดป๊อกแป๊ก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010021 วัดหนองยาวใต้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010109 บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010111 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010126 วัดลาดเขาปูน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010127 วัดสุนันทาราม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010129 วัดแพะโคก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010135 วัดใหม่สามัคคีธรรม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010041 วัดหนองนางปุ๋ย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010042 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010043 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010048 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010080 บ้านเขาพลัด สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010081 วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010084 บ้านพุซาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010085 วัดตรีบุญญาราม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010088 บ้านสระลำใย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010093 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010094 บ้านเขาเลี้ยว สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010002 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010003 วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010005 วัดป่าสัก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010006 วัดหนองบัว สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010014 ชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010019 วัดโคกหนามแท่ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010022 วัดหนองเขื่อนช้าง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010023 วัดหนองยาวสูง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010116 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010030 วัดอู่ตะเภา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010031 วัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010032 วัดหนองทางบุญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010070 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010131 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010132 วัดพุแค สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010140 วัดป่าคา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010047 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010049 วัดม่วงน้อย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010053 วัดโคกงาม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010054 วัดบ่อพระอินทร์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010060 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010086 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010095 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010001 วัดกุดนกเปล้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010017 บ้านป่าไม้พระฉาย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010018 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010105 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010106 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010110 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010115 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010119 บ้านเขาดินใต้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010120 บ้านม่วงฝ้าย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010121 บ้านหนองกะเบา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010123 วัดห้วยหวาย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010024 วัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010025 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010026 วัดเขาดิน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010033 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010034 วัดหนองกีบม้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010037 วัดหนองสีดา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010071 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010125 วัดมงคล สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010134 วัดหนองหว้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010062 วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010066 วัดช้าง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010045 วัดสารภี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010046 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010050 อนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์' สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010087 บ้านซับครก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010091 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010096 นิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010098 วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010099 วัดส้มป่อย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010102 วัดศรีจอมทอง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010010 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010011 วัดสุวรรณคีรี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010013 อนุบาลศาลาแดง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010020 วัดพระพุทธฉาย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010107 วัดบ้านยาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010112 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010113 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010114 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010117 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010118 อนุบาลเสาไห้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010028 วัดหนองกะธาตุ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010039 วัดหนองหัวโพ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010069 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010073 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010077 อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010136 หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010063 วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010044 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010051 วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ 167) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010052 วัดมะขามเรียง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010078 อนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010079 พระพุทธบาท สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010082 บ้านซับชะอม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010090 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010092 วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010004 วัดถนนเหล็ก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010008 วัดบ้านกล้วย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010016 วัดนาร่อง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010122 วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010029 วัดหนองสองห้อง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010072 วัดหัวถนน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1