ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
27010114 บ้านพรสวรรค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010116 บ้านเขาสามสิบ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010122 บ้านบึงพระราม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010063 บ้านเขาตาง้อก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010075 บ้านพรหมนิมิต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010080 บ้านหินกอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010002 บ้านลุงพลู สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010004 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010010 บ้านวังจั่น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010012 บ้านคลองอุดมสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010014 บ้านทุ่งพระ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010017 บ้านคลองศรีเมือง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010021 บ้านท่ากะบาก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010027 บ้านเหล่ากกโก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010033 บ้านท่าระพา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010037 บ้านหนองข่า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010039 บ้านหนองผูกเต่า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010041 บ้านคลองสำอางค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010055 บ้านคลองมะละกอ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010056 บ้านเขาข่า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010090 บ้านท่าตาสี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010094 บ้านหนองผักหนาม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010104 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010109 บ้านวังแดง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010137 บ้านวังทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010150 บ้านไพรจิตรวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010151 วังศรีทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010154 บ้านโคกน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010119 บ้านพระเพลิง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010129 บ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010064 ทับทิมสยาม05 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010072 บ้านวังยาง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010073 บ้านนาดี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010074 บ้านซับถาวร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010081 มหาธิคุณวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010007 สามัคคีประชาสรรค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010015 อนุบาลเมืองสระแก้ว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010016 บ้านคลองปลาโด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010019 บ้านโป่งดาวเรือง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010020 บ้านคลองน้ำเขียว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010024 บ้านป่าระกำ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010030 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010034 บ้านเนินสวนอ้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010044 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010045 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010049 บ้านแก่งสีเสียด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010050 ธรรมยานประยุต• สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010052 บ้านทุ่งพลวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010061 บ้านท่าแยก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010095 บ้านหนองแก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010096 บ้านมหาเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010103 บ้านแก่งสะเดา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010105 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010141 บ้านวังดารา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010144 บ้านซับสิงโต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010153 บ้านคลองเจริญสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010123 บ้านหนองปักหลัก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010125 บ้านท่าเต้น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010126 บ้านท่าผักชี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010128 บ้านคลองนางาม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010133 บ้านธารนพเก้า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010136 บ้านเขาดิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010067 บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010068 อนุบาลคลองหาด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010070 อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010071 บ้านวังวน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010076 บ้านวังปืน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010077 บ้านซับน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010001 บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010003 วนาสงเคราะห์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010006 บ้านหนองขี้เห็น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010013 บ้านหนองนกกระเรียน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010018 บ้านคลองผักขม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010023 บ้านกิโลสาม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010026 บ้านห้วย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010031 บ้านคลองหมากนัด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010038 บ้านศาลาลำดวน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010051 บ้านน้ำซับเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010059 บ้านโคกมะตูม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010092 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010102 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010140 บ้านคลองอุดม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010146 บ้านคลองทราย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010152 บ้านไทรทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010110 อนุบาลเขาฉกรรจ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010111 บ้านนา(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010112 บ้านวังรี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010118 บ้านคลองสิบสาม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010121 บ้านภูเงิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010124 บ้านใหม่ไทรทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010130 บ้านคลองเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010132 บ้านซับมะนาว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010062 บ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010066 บ้านเขาดิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010079 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010083 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010009 วัดใหม่โพธิ์ทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010022 บ้านหนองเตียน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010025 บ้านแก้ง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010029 บ้านแสงจันทร์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010032 บ้านเทศมงคล สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010040 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010058 บ้านหน้าสถานี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010087 บ้านดอนดินแดง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010091 บ้านทัพหลวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010093 บ้านใหม่สระบุรี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010097 บ้านพรสวรรค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010099 บ้านซับเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010101 วังจระเข้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010138 บ้านเขาแหลม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010142 วังไผ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010149 บ้านวังสำลี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010117 วัดพวงนิมิต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010127 บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010131 บ้านหนองกะทะ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010134 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010135 บ้านคลองธรรมชาติ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010069 บ้านเขาเลื่อม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010078 สามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010082 บ้านชุมทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010005 บ้านคลองน้ำใส สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010011 บ้านท่าเกษม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010035 บ้านหนองไทร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010036 บ้านเขามะกา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010042 บ้านคลองหมี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010043 บ้านสี่แยก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010053 บ้านใหม่ถาวร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010054 บ้านเนินผาสุก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010057 บ้านคลองคันฉอ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010060 บ้านคลองบุหรี่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010084 วัดคลองตาสูตรสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010085 บ้านคลองหินปูน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010086 บ้านหนองสมบูรณ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010089 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010100 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010106 วัดเกศแก้ว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010143 อนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010145 บ้านไร่สามศรี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010147 บ้านวังใหม่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010148 ซับเกษมวังชุมทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010065 บ้านคลองหาด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010028 เขาสิงโต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010048 บ้านทุ่งหินโคน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010098 บ้านด่านชัยพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010108 บ้านวังบูรพา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010139 บ้านคลองยายอินทร์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1