ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
27020124 บ้านละลมติม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020125 บ้านโนนหมากมุ่น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020129 บ้านหนองแอก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020130 วัดหนองม่วง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020132 บ้านโคกสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020135 บ้านหนองมั่ง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020004 บ้านกุดเวียน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020010 บ้านตะโก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020013 บ้านหนองบัวสันติสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020014 บ้านรัตนะ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020019 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020037 บ้านสี่แยก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020040 บ้านโนน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020042 บ้านซับใหญ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020051 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020059 ร่มเกล้า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020061 บ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020065 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020071 บ้านหนองหล่ม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020073 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020082 บีกริม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020083 บ้านคลองวัว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020086 บ้านแสนสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020093 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020109 บ้านคลองยางประชาสรรค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020110 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020116 เมืองไผ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020121 บ้านบ่อหลวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020126 สมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020133 ชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020134 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020007 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020015 บ้านทัพไทย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020017 ทับทิมสยาม03 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020024 บ้านมะกอก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020025 บ้านโคกเพร็ก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020026 บ้านโคกทหาร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020041 บ้านทับใหม่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020044 ประชาเกษตรพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020047 บ้านหนองหอย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020050 บ้านทดน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020054 บ้านเนินผาสุก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020058 บ้านหนองตะเคียนบอน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020063 บ้านหนองน้ำใส สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020064 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020068 บ้านบุกะสัง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020069 บ้านหนองหมู สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020070 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020074 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020076 วัดพุทธิสาร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020077 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020078 คลองยางนุสรณ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020089 บ้านจัดสรรสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020095 บ้านด่าน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020101 อนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020107 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020127 บ้านหนองจาน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020131 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020003 บ้านไทยสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020005 บ้านทัพเซียม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020009 อนุบาลตาพระยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020011 บ้านกะสัง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020012 เพชรรัตนราชสุดา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020016 บ้านโคกปราสาท สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020020 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020022 บ้านโคกไพล สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020029 บ้านห้วยชัน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020033 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020039 บ้านหนองยาง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020043 วัดสารคุณสโมสร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020045 วัดห้วยเดื่อ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020049 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020053 บ้านพร้าว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020062 บ้านวังรี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020079 บ้านบ่อนางชิง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020080 บ้านวังยาว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020091 สระปทุม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020097 บ้านกุดม่วง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020099 บ้านไทยสามารถ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020102 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020104 บ้านโคก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020105 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020111 บ้านทดเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020113 บ้านหนองผักบุ้ง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020123 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020002 ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020008 บ้านแก้วเพชรพลอย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020023 บ้านเจริญสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020027 บ้านแสง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020028 บ้านโคกแจง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020030 ช่องกุ่มวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020031 ชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020032 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020034 บ้านท่าเกวียน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020035 บ้านเขาจาน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020038 บ้านคลองมะนาว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020046 บ้านโป่งคอม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020055 บ้านหนองแสง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020057 บ้านโนนผาสุก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020072 บ้านภักดีแผ่นดิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020081 บ้านหนองหมูน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020085 อพป.คลองน้ำใส สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020087 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020088 บ้านกุดหิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020092 บ้านโคกสะแบง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020098 บ้านตุ่น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020100 อนุบรรพต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020106 นิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020112 บ้านกุดแต้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020117 บ้านหนองสังข์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020119 บ้านหันทราย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020120 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020122 บ้านโคกสูง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020128 สหัสหงษ์มหาคุณ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020001 บ้านโคคลาน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020006 บ้านนางามมิตรภาพที่131 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020018 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020021 วัดหนองติม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020066 บ้านซับนกแก้ว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020090 บ้านคลองหว้า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020094 บ้านหนองแข้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020108 กรุงไทย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020118 บ้านเหล่าอ้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2