ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
17010055 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010057 วัดสาธุการาม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010058 วัดขุนสงฆ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010060 วัดประดับ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010062 บ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010065 วัดโพธิ์สังฆาราม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010066 ชุมชนวัดม่วง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010092 วัดพิกุลทอง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010093 ชุมชนวัดเสาธงหิน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010095 วัดวิหารขาว สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010027 ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010031 วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010033 วัดกลางชูศรีเจริญสุข สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010046 วัดคีม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010076 บ้านเก่า สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010084 วัดประสาท สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010086 ชุมชนวัดเทพมงคล สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010088 วัดพรหมเทพาวาส สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010005 วัดศรีสาคร สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010015 วัดราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010018 วัดหัวว่าว สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010020 วัดตึกราชา สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010106 วัดเชียงราก สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010109 วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010115 วัดท่าอิฐ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010120 วัดทอง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010124 วัดเสือข้าม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010129 บ้านคูเมือง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010063 วัดบ้านกลับ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010094 วัดโสภา สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010036 วัดห้วย สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010038 วัดวังขรณ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010039 วัดชันสูตร สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010048 บ้านทุ่งว้า สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010052 ชุมชนบ้านไม้ดัด สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010071 วัดโภคาภิวัฒน์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010079 ชุมชนวัดตราชู สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010081 วัดอัมพวัน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010001 วัดจักรสีห์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010013 วัดโคกพระ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010017 วัดเสาธงทองธงทอง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010022 วัดศรัทธาภิรม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010023 วัดข่อย สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010025 วัดโพธิ์ชัย สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010098 วัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010100 วัดน้อย สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010103 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010104 วัดกลาง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010105 วัดคลองโพธิ์ศรี สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010107 วัดเซ่าสิงห์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010108 ชุมชนวัดดงยาง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010110 วัดล่องกะเบา สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010112 วัดยาง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010122 วัดดอกไม้ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010125 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010131 วัดการ้อง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010053 วัดตะโกรวม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010054 วัดวังกะจับ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010059 ค่ายบางระจัน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010061 อนุบาลค่ายบางระจัน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010067 วัดสิงห์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010068 ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010091 อนุบาลท่าช้าง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010029 วัดโพธิ์หอม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010037 วัดน้ำผึ้ง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010043 เรืองเดชประชานุเคราะห์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010044 วัดตลาดโพธิ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010045 อนุบาลบางระจัน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010047 วัดดอนเจดีย์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010049 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010007 วัดกระดังงา สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010011 อนุบาลสิงห์บุรี สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010012 วัดพรหมสาคร สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010016 วัดสังฆราชาวาส สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010019 บ้านบางสำราญ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010021 วัดพระปรางค์มุนี สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010026 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010097 วัดโพธิ์สำราญ (วัดไผ่ขาด) สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010101 วัดบางปูน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010118 วัดตุ้มหู สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010130 วัดหนองสุ่ม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010134 อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010135 วัดประศุก สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010136 วัดโบสถ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010056 วัดโพธิ์ศรี สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010064 วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010089 วัดถอนสมอ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010090 วัดโบสถ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010034 วัดชะอมสามัคคีธรรม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010035 บ้านทุ่งกลับ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010041 วัดแหลมคาง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010050 วัดประสิทธิ์คุณากร สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010069 อนุบาลพรหมบุรี สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010070 วัดโพธิ์เอน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010072 วัดหลวง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010073 วัดกลางธนรินทร์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010077 วัดเก้าชั่ง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010078 วัดโคปูน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010083 วัดเตย สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010002 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010008 วัดประโชติการาม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010010 วัดสะอาดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010102 วัดระนาม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010119 วัดโฆสิทธาราม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010123 วัดปลาไหล สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010126 วัดกระทุ่มปี่ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010127 วัดบ้านลำ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010133 วัดเฉลิมมาศ สพป. สพป.สิงห์บุรี