ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
72010068 วัดบางเลน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010073 วัดลานคา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010075 วัดดารา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010076 วัดชีปะขาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010077 บางปลาม้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010078 วัดศาลาท่าทราย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010094 วัดช่องลม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010098 วัดตปะโยคาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010104 วัดโพธิ์ตะควน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010116 วัดสาลี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010117 วัดลาดน้ำขาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010120 วัดทรงกระเทียม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010005 วัดพันตำลึง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010009 วัดดอนโพธิ์ทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010020 วัดสระประทุม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010021 วัดแก้ว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010031 วัดประชุมชน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010036 บ้านรางกะทุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010057 บ้านหลักเมตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010058 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010059 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010060 บ้านหนองบอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010134 บ้านคลองชะอม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010140 วัดวังพลับเหนือ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010143 วัดปลายนา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010149 วัดสัปรสเทศ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010153 วัดดงขี้เหล็ก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010154 วัดลาดปลาเค้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010095 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010099 วัดตะลุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010101 วัดไผ่มุ้ง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010105 วัดสังโฆสิตาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010118 วัดบึงคา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010119 วัดเสาธงทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010121 วัดองครักษ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010123 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010001 วัดโคกโคเฒ่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010008 วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010017 วัดสุวรรณนาคี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010023 สุพรรณภูมิ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010040 วัดวังกุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010047 วัดลาดกระจับ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010048 วัดจำปี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010051 วัดสำนักตะฆ่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010054 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010126 วัดโพธิ์นฤมิตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010129 วัดบ้านกล้วย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010132 วัดบ้านกร่าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010137 บ้านรางหางม้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010141 วัดวังพลับใต้ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010144 บ้านห้วยเจริญ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010145 วัดพังม่วง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010146 วัดบรรไดทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010147 วัดไก่เตี้ย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010150 วัดเกาะ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010158 วัดยาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010065 กฤษณา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010081 อนุบาลวัดสวนหงส์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010084 วัดเสาธง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010087 บางแม่หม้าย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010090 วัดดอนกระเบื้อง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010091 วัดศุขเกษม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010097 วัดสุขเกษม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010110 วัดดอนไข่เต่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010111 วัดไผ่เดี่ยว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010113 วัดบางจิก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010002 วัดหน่อสุวรรณ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010010 วัดไตรรัตนาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010012 วัดใหม่รัตนเจดีย์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010013 วัดลาดตาล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010016 วัดสามทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010018 เมืองสุพรรณบุรี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010029 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010032 วัดโพธิ์ท่าทราย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010041 วัดพร้าว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010045 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010052 บ้านดอนโพ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010055 บ้านท่าเสด็จ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010063 วัดสวนแตง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010064 วัดสังฆจายเถร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010131 วัดดอนบุบผาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010136 วัดป่าพระเจ้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010138 วัดเทพสุธาวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010142 วัดเถรพลาย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010071 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010074 วัดจระเข้ใหญ่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010080 บ้านโพธิ์ศรี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010082 วัดบ้านหมี่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010085 วัดโพธิ์ศรี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010089 บ้านรางทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010093 วัดป่าพฤกษ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010096 วัดโบสถ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010102 วัดวังน้ำเย็น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010106 วัดดาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010108 วัดคูบัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010003 วัดนิเวศน์ธรรมาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010004 วัดวังพระนอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010006 วัดอู่ยา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010007 วัดดอนตาล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010011 วัดอุทุมพราราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010014 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010015 วัดสกุณปักษี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010019 อินทร์ศรัทธาราษฎร์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010039 วัดวรจันทร์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010042 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010046 วัดพระธาตุ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010056 วัดเขาดิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010061 วัดไผ่ลูกนก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010062 บ้านไผ่แปลกแม่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010127 วัดสามจุ่น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010139 วัดเสาธงทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010152 บ้านคลองชะโด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010067 วัดโคกโพธิ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010070 วัดปากคลองกุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010079 วัดลำบัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010088 วัดบางใหญ่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010107 วัดดอนตาจีน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010109 วัดดอนขาด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010122 วัดคลองโมง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010024 อนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010025 วัดมเหยงคณ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010027 วัดคันทด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010028 บ้านบางกุ้ง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010030 วัดศีรษะเกษ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010033 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010034 วัดไผ่ขวาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010035 วัดดอนกลาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010037 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010038 วัดพิหารแดง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010049 วัดหนองโสน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010050 บ้านหนองขาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010124 วัดห้วยสุวรรณวนาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010125 วัดดอนสุทธาวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010128 บ้านหนองเพียน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010130 วัดปู่เจ้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010135 บ้านหนองสรวง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010148 บ้านหนองจิก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010155 วัดม่วงเจริญผล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010157 อนุบาลศรีประจันต์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1