ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
72030054 บ้านวังน้ำเขียว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030058 บ้านทุ่งนาตาปิ่น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030060 บ้านทับกระดาษ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030063 บ้านรังงาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030077 บ้านสระบัวก่ำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030078 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030084 บ้านดงเสลา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030085 บ้านทุ่งมะกอก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030143 บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030001 วัดกาบบัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030005 วัดกำมะเชียร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030006 วัดเขาพระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030009 วัดหนองกรด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030010 บ้านหนองตาแก้ว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030017 วัดวุ้งสุทธาวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030021 บ้านเขาดิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030028 วัดท่าทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030040 บ้านหนองอิงพิง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030041 บ้านหนองหิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030044 บ้านปากดง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030046 วัดน้ำพุ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030115 วัดหนองสะเดา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030117 บ้านดงเชือก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030120 วัดโคกพระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030127 บ้านหนองแหน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030129 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030132 บ้านใหม่ไร่อ้อย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030137 บ้านมาบพะยอม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030050 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030059 วัดหนองเปาะ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030064 วัดวังคัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030065 วัดทับผึ้งน้อย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030072 บ้านกล้วย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030081 บ้านพุบ่องป่าขี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030083 บ้านกกเชียง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030086 บ้านไผ่สีทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030018 วัดกุ่มโคก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030025 วัดทุ่งกฐิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030033 วัดป่าสะแก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030038 วัดหนองกระทุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030039 บ้านหนองนา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030042 วัดฉวาก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030049 วัดอู่ตะเภา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030097 วัดวังหิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030100 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030103 วัดวังจิก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030104 วัดสามชุก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030106 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030108 วัดโป่งแดง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030111 วัดหนองไผ่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030113 วัดเนินมหาเชษฐ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030119 บ้านแจงงาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030122 บ้านทัพหลวง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030123 บ้านหนองกระถิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030136 วัดหนองทราย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030140 วัดบัลลังก์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030051 บ้านโป่งคอม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030052 บ้านหนองผือ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030053 สวนป่าองค์พระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030057 วัดด่านช้าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030061 บ้านหนองกระดี่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030062 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030069 บ้านละว้าวังควาย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030071 บ้านห้วยหินดำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030082 วัดกกเต็น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030087 วัดคอกช้าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030002 วัดปากดงท่าศาล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030003 วัดกร่างสามยอด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030022 วัดนางบวช สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030023 วัดวังสำเภาล่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030029 วัดประชุมสงฆ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030034 วัดยางนอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030043 วัดไทร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030045 วัดหัวเขา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030047 วัดดอนตาล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030048 วัดหัวนา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030095 วัดลาดสิงห์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030098 บ้านหนองแขม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030101 วัดทุ่งแฝก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030109 วัดหนองโรง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030112 วัดหนองสังข์ทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030130 บ้านหนองจิกยาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030135 บ้านหนองราชวัตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030141 วัดดอนสำโรง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030055 วัดดอนประดู่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030056 อนุบาลด่านช้าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030067 บ้านทับละคร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030073 บ้านหนองอุโลก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030074 ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030075 บ้านใหม่กิโล 8 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030079 บ้านหนองยาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030080 วัดกกตาด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030008 วัดวังกุลา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030011 วัดสามเอก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030013 วัดท่าเตียน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030024 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030030 วัดปากน้ำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030031 พัฒนาปากน้ำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030089 วัดโคกหม้อ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030091 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030092 วัดบ้านสระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030096 วัดวังหว้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030099 วัดบางขวาก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030107 วัดบ้านทึง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030114 วัดดอนไร่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030116 วัดสุวรรณตะไล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030118 บ้านสระเตย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030121 บ้านทัพตาแทน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030124 บ้านทุ่งหนองแก้ว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030126 บ้านราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030133 วัดลำพันบอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030139 อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030070 บ้านวังยาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030004 อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030012 วัดเดิมบาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030014 บ้านแหลมสะแก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030016 วัดคูเมือง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030026 บ้านลาด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030035 วัดดงพิกุล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030036 วัดท่ามะนาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030094 วัดใหม่สระพลอย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030102 วัดนางพิมพ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030105 วัดคลองขอม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030110 วัดหนองผักนาก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030128 บ้านหนองขาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030134 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030138 บ้านหนองสำโรง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030142 บ้านหนองโก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3