ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
84010052 บ้านไสขาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010057 บ้านดอนสน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010059 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010064 บ้านศิลางาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010065 วัดบ้านใน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010066 วัดอุทยาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010071 บ้านวังทองสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010072 บ้านทับท้อน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010136 บ้านศรีธนู สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010138 วัดราษฎร์เจริญ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010139 บ้านท้องนายปาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010112 วัดคีรีวงการาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010114 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010116 วัดบุณฑริการาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010118 บ้านบางรักษ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010119 บ้านปลายแหลม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010127 วัดกลาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010129 วัดประเดิม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010085 วัดชลคราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010086 วัดนทีวัฒนาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010088 บ้านศรีชัยคราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010098 บ้านเกาะนกเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010102 บ้านคอกช้าง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010015 วัดท่าทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010019 บ้านคลองสุข สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010026 วัดกลางใหม่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010028 บ้านท่าเพชร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010029 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010033 บ้านบ่อน้ำร้อน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010034 บ้านแม่โมกข์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010036 วัดเขานางเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010037 บ้านไสใน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010043 บ้านไสตอ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010047 บ้านห้วยโศก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010054 วัดวชิรประดิษฐ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010058 วัดเขาพระนิ่ม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010067 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010073 บ้านบ่อโฉลก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010077 บ้านคลองกรูด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010081 บ้านท่าเสาเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010084 วัดพ่วง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010133 บ้านเกาะเต่า สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010113 วัดสันติวราราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010117 บ้านบ่อผุด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010120 บ้านหน้าค่าย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010122 วัดภูเขาทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010124 บ้านดอนธูป สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010125 วัดนาราเจริญสุข สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010132 บ้านอ่างทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010087 วัดนอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010089 วัดท้องอ่าว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010092 บ้านปากดอนสัก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010001 นิคมสร้างตนเอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010022 วัดบางใบไม้ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010025 บ้านสุชน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010027 บ้านบางใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010035 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010040 บ้านม่วงลีบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010048 บ้านควนราชา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010050 บ้านห้วยด่าน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010061 วัดประสพ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010068 บ้านกงหนิง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010075 บ้านวังหวาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010076 บ้านควนนิมิต สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010080 บ้านกำสนประชาสรรค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010082 บ้านหนองเปล สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010141 ชุมชนบ้านใต้ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010115 บ้านหาดงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010123 บ้านแหลมหอย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010128 วัดคุณาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010130 วัดแจ้ง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010090 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010093 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010097 วัดสิงขร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010099 ชุมชนบ้านนางกำ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010100 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010103 บ้านดอนเสาธง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010002 บ้านควนยูง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010003 บ้านซอย 2 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010004 บ้านซอย 10 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010013 บ้านทอนหญ้าปล้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010014 วัดโพธิ์นิมิต สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010016 บ้านโพหวาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010032 บ้านบางชุมโถ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010038 วัดกาญจนาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010042 บ้านมะม่วงหวาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010046 บ้านหัวหมากล่าง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010051 วัดกงตาก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010053 วัดปากคู สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010056 วัดนิกรประสาท สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010062 บ้านบางสำโรง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010063 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010069 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010070 บ้านดอนหลวง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010074 วัดเขาแก้ว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010078 วัดวังไทร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010079 บ้านคีรีรอบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010083 บ้านปากกะแดะ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010134 บ้านโฉลกหลำ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010135 บ้านมะเดื่อหวาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010137 วัดสมัยคงคา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010140 บ้านหาดริ้น สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010096 บ้านห้วยเสียด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010101 วัดคีรีวง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010105 บ้านคลองคราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010107 บ้านดินแดงสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010008 วัดนทีคมเขต สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010009 วัดแหลมทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010012 วัดบุญบันเทิง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010017 บ้านสันติสุข สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010020 วัดชลธาร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010030 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010039 บ้านคลองสระ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010041 วัดคงคาล้อม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010044 วัดพุฒ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010049 บ้านหัวหมากบน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010055 วัดแสงประดิษฐ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010060 วัดดอนยาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010095 บ้านน้ำฉา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010106 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010131 บ้านเกาะพลวย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010018 วัดประสิทธาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010021 วัดบางกล้วย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010031 วัดสมหวัง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1