ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
64010119 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010124 วัดคุ้งยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010128 บ้านหนองมะเกลือ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010130 บ้านวังขวัญ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010135 บ้านโพธิ์หอม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010139 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010140 วัดท่าฉนวน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010150 วัดใหม่ไทยบำรุง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010075 บ้านวังกร่าง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010090 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010091 บ้านเนินยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010092 บ้านนากาหลง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010094 บ้านนาไผ่ล้อม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010095 บ้านนาสระลอย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010047 บ้านคลองไผ่งาม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010051 บ้านวังแดด สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010058 บ้านวังไทร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010059 บ้านปากคลองร่วม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010064 บ้านหนองสองตอน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010068 บ้านหนองไม้กอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010002 วัดตาลเตี้ย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010006 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010009 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010020 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010027 บ้านหนองพยอม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010033 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010034 บ้านวังวน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010043 บ้านราวรังงาม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010111 วัดปรักรัก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010115 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010116 วัดสงฆาราม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010120 บ้านหนองสามพญา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010122 บ้านป่าสัก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010125 บ้านโป่งแค สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010138 บ้านดอนสำโรง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010146 บ้านใหม่โพธิ์ทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010151 บ้านหนองตูม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010074 วัดหนองกก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010076 บ้านยางเมือง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010077 บ้านคลองน้ำเย็น สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010082 บ้านนาเชิงคีรี สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010084 บ้านโว้งบ่อ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010085 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010089 บ้านลานเอื้อง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010106 บ้านหนองยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010045 บ้านตลิ่งชัน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010055 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010057 บ้านวังโคนเปือย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010061 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010065 บ้านหนองตม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010067 บ้านหนองจิกตีนเนิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010007 บ้านเพชรไฝ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010012 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010014 วัดคุ้งยางใหญ่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010026 บ้านวังขวาก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010042 วัดหนองตาโชติ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010112 วัดกกแรต สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010123 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010126 วัดโบสถ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010131 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010132 บ้านหนองเสาเถียร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010133 บ้านป่ามะม่วง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010136 วัดดงยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010137 บ้านยางแดน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010141 วัดหางตลาด สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010143 บ้านน้ำเรื่อง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010149 วัดเต่าทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010072 บ้านยางแหลม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010088 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010093 บ้านป้อมประชานุกูล สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010099 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010102 บ้านหนองกระดิ่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010103 บ้านลำคลองยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010104 บ้านเนินพยอม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010105 บ้านใหม่เจริญผล สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010107 หนองบัวเขาดิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010110 บ้านบึงหญ้า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010049 บ้านลานกระบือ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010011 บ้านเหมืองตามุก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010016 บ้านคลองปลายนา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010024 วัดปากพระ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010030 วัดเชตุพน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010035 อนุบาลเมืองสุโขทัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010114 บ้านประดู่เฒ่า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010121 วัดศรีเมือง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010127 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010134 บ้านดงเดือย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010144 อนุบาลกงไกรลาศ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010079 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010087 บ้านเขาทองผางับ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010096 บ้านหนองตลับ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010097 ศรีคีรีมาศวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010100 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010108 วัดมุจลินทาราม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010046 บ้านวังหาด สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010048 บ้านวังหิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010053 บ้านหนองจัง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010054 อนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010056 บ้านหนองเฒ่า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010060 บ้านวังน้ำขาว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010066 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010069 บ้านวังตะคร้อ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010001 วัดยางเอน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010013 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010022 บ้านปากแคว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010023 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010025 วัดลัดทรายมูล สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010028 บ้านจอมสังข์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010031 บ้านมนต์คีรี สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010039 บ้านวังทองแดง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010040 บ้านสำนัก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010113 บ้านคลองตะเข้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010129 วัดเสาหิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010145 บ้านใหม่สุขเกษม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010147 บ้านข่อยสองนาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010148 วัดทุ่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010152 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010071 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010073 บ้านเนินประดู่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010083 บ้านขุนนาวัง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010086 บ้านน้ำลาด สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010109 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010050 บ้านด่าน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010062 บ้านลานทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010063 บ้านวังลึก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010003 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010004 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010005 บ้านกล้วย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010019 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010021 อนุบาลสุโขทัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010029 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010032 บ้านปากคลอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010036 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010041 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1