ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
64020179 บ้านหนองผักบุ้ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020181 บ้านห้วยเจริญ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020198 บ้านหนองรังสิต สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020199 บ้านแสงสว่าง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020161 วัดศิริบูรณาราม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020164 บ้านดงจันทน์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020165 บ้านบึงงาม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020168 วัดบ้านคลอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020003 บ้านห้วยติ่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020025 วัดวังค่า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020029 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020039 บ้านโป่งตีนตั่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020042 บ้านแม่เทิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020055 บ้านพระปรางค์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020077 บ้านเตว็ดกลาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020078 วัดศรีสังวร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020079 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020091 บ้านนา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020128 บ้านเขาทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020136 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งาม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020149 วัดท่าทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020158 วัดป่าถ่อน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020187 บ้านโซกม่วง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020195 บ้านหนองหมื่นชัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020200 บ้านท่าวิเศษ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020006 บ้านลำโชค สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020011 บ้านศรีสวรรค์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020032 แม่สานสามัคคี สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020033 บ้านปากสาน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020037 บ้านแม่ฮู้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020044 บ้านห้วยโป้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020046 บ้านผาเวียง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020050 บ้านวังยายมาก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020051 บ้านท่าชัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020062 บ้านป่ายาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020065 วัดเกาะน้อย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020069 บ้านหนองกระดี่(บางประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020071 บ้านหนองยาว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020084 บ้านโซกเปือย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020086 บ้านนาขุนไกร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020098 บ้านวังไฟไหม้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020099 บ้านท่ามักกะสัง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020113 วัดบ้านกรุ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020122 บ้านท่าทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020134 วัดปากน้ำ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020135 บ้านไม้งาม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020143 บ้านคลองแห้ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020182 บ้านไทยชนะศึก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020193 บ้านฝั่งหมิ่น สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020170 วัดบ้านเหมือง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020004 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020022 บ้านแม่ราก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020026 บ้านห้วยสักตะเพียนทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020040 บ้านสุเม่น สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020047 ไชยะวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020048 ป่ากล้วย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020061 บ้านเกาะน้อย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020082 บ้านสันติสุข สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020087 บ้านวังพิกุล สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020094 บ้านดอนจันทร์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020100 บ้านวังทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020106 วัดเตว็ดใน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020107 ประชาอุทิศ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020109 บ้านหนองแหน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020112 อนุบาลศรีสำโรง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020115 วัดคลองกระจง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020119 ชุมชนบ้านคลองยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020126 บ้านดงไทยวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020147 วัดท่าเกษม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020154 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020186 บ้านวังธาร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020191 บ้านแม่ทุเลา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020192 บ้านคลองสำราญ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020194 บ้านธารชะอม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020163 บ้านหนองแหน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020002 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020007 บ้านป่าคา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020012 บ้านปากคะยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020016 บ้านหมอนสูง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020018 บ้านดงย่าปา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020019 บ้านแม่คุ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020020 บ้านห้วยตม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020036 บ้านแม่สาน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020057 วัดโบราณหลวง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020080 บ้านทับผึ้ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020083 บ้านเขาดินไพรวัน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020104 บ้านโคกกะทือ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020105 วัดวังใหญ่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020116 วัดกรงทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020139 วัดคุ้งยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020142 บ้านขอนซุง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020146 บ้านวัดโบสถ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020173 บ้านกลางดง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020174 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020176 เชิงผา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020177 บ้านแม่บ่อทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020178 บ้านแม่ทุเลาใน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1 สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020167 บ้านน้ำขุม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020171 บ้านตาลพร้า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020008 บ้านแม่ท่าแพ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020014 วัดภูนก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020015 บ้านนาต้นจั่น สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020023 บ้านทุ่งพล้อ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020030 บ้านดอนระเบียง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020038 บ้านปางสา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020045 บ้านสะท้อ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020058 วัดแสนตอ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020059 บ้านสารจิตร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020060 บ้านดงยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020090 บ้านปากคลองแดน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020118 บ้านไผ่ตะล่อม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020124 บ้านหนองป่าตอ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020133 บ้านป่าเลา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020144 วัดปากคลองช้าง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020151 วัดไทรย้อย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020175 บ้านโป่งฝาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020180 บ้านบึงบอน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020201 บ้านลานตาเมือง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020160 ศีกษาเกษตรศิลป์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020166 บ้านบึงสวย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020172 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020001 บ้านดงคู่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020009 บ้านห้วยหยวก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020010 บ้านแก่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020013 บ้านตึก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020027 บ้านแม่สำ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020034 บ้านสันหีบ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020053 วัดตลิ่งชัน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020067 หาดเสี้ยววิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020089 บ้านซ่าน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020095 บ้านบุ่งสัก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020108 บ้านสันติพิทยาคาร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020110 วัดเกาะ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020120 บ้านวังแร่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020138 บ้านป่ากุมเกาะ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020141 บ้านนาพง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020157 บ้านหนองกลับ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2