ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
43010063 บ้านนาบง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010069 บ้านนาช้างน้ำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010083 บ้านแสนสุข สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010088 ราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010090 บ้านหนองนาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010155 อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010012 บ้านโคกป่าฝาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010015 วัดพระธาตุบังพวน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010016 ราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010017 เชือกหม้วยวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010018 โคกคำทุ่งสว่างวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010030 จอมมณี สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010036 บ้านเบิดวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010038 บ้านเวียงคุก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010042 ดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010052 บ้านคุยนางขาว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010094 บ้านท่ากฐิน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010097 บ้านป่าสัก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010101 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010105 บ้านหัวทราย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010106 บ้านพานพร้าว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010140 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010142 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010121 บ้านเทพประทับ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010122 บ้านตาดเสริม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010124 บ้านหนอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010126 บ้านผาตั้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010127 บ้านห้วยไซงัว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010062 ป่าสักวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010065 บ้านหนองผือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010082 บ้านว่าน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010089 บ้านนาน้ำพาย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010091 บ้านนาดง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010092 บ้านดงนาคำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010152 บ้านศูนย์กลาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010154 อาโอยาม่า 2 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010156 บ้านดอนขนุนพัฒนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010159 อนุบาลดอนไผ่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010160 บ้านโพธิ์ตาก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010002 บ้านพร้าวเหนือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010019 บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010022 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010029 บ้านโคกแมงเงา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010031 บ้านหนองแจ้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010040 โพนสว่างป่าตองวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010096 พัฒนาคำแก้ว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010104 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010110 บ้านขุมคำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010111 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010112 บ้านดงบัง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010113 บ้านเสียว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010139 บ้านฝางวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010147 บ้านตอแก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010149 บ้านหนองบัวเงิน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010129 บ้านปากโสม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010132 บ้านแก้งใหม่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010061 บ้านหงส์ทองสามขา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010066 บ้านโพนพระ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010070 บ้านกวดโคกสว่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010072 บ้านท่าสำราญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010073 บ้านอุ่มเย็น สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010078 บ้านน้อย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010153 บ้านน้ำทอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010161 บ้านสาวแล สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010011 บ้านเดื่อใต้ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010023 บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010025 เนินพระเนาว์วิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010027 หนองแดงสร้างประทายพัฒนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010041 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010045 บ้านสวยหลง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010095 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010099 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010100 บ้านถิ่นทอนเหนือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010108 บ้านไทยสามัคคี สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010138 บ้านนากอ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010146 ฉันทนาวัณรถ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010114 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010115 บ้านสังกะลีนาขาม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010117 บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010119 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010125 บ้านวังมน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010128 บ้านดงต้อง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010133 บ้านฟ้าประทาน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010134 อนุบาลสังคม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010067 โกมลวิทยาคาร สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010068 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010071 ร่วมมิตรวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010075 บ้านน้ำโมง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010080 โพนศิลางามวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010087 บ้านท่ามะเฟือง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010001 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010008 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010021 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010026 จันทราราม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010033 บ้านนาคลอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010034 บ้านวังยาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010035 หาดคำบอนวัฒนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010037 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010044 บ้านสร้างพอก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010046 บ้านบงวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010049 บ้านหมากก่องฝายแตก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010050 สีกายวิทยาคม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010051 อนุบาลหนองคาย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010055 อักษรอดุลวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010056 พร้าวใต้เจริญสุข สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010057 หินโงมวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010058 บ้านดงเจริญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010093 ชุมชนบ้านหม้อ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010107 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010150 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010120 บ้านเทา-นาบอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010130 บ้านนาโคก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010060 ปากมาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010064 บ้านโคกคอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010074 บ้านหนองแวง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010077 บ้านเดื่อ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010079 บ้านเทวีดอนขม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010084 บ้านเป้า สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010085 คุรุศิษย์วิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010086 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010157 บ้านไร่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010158 บ้านโพนทอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010005 นาฮีนุเคราะห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010006 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010007 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010009 บ้านหนองหมื่น สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010020 หนองผือวิทยาคม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010032 บ้านเมืองบาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010039 ครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010043 ดาวเรืองสมสะอาด สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010054 บ้านหนองเดิ่น สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010109 หนองปลาปากจำปาทอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010135 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010141 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010143 บ้านโนนแดง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010148 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010151 บ้านโพนสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010116 บ้านโสกกล้า สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010118 บ้านนางิ้ว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010123 บ้านม่วง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010059 บ้านกองนาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010076 บ้านทุ่มฝาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010081 ชุมชนบ้านถ่อน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010004 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010010 ชุมชนบ้านพวก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010013 บ้านหนองบ่อ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010014 ชุมชนบ้านปะโค สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010024 อนุบาลอรุณรังษี สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010047 บ้านจอมแจ้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010048 หัวหาดวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010053 ธนากรสงเคราะห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010098 บ้านวังน้ำมอก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010102 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010103 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010136 บ้านเหมือดแอ่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010137 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010144 บ้านหนองบัววิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010145 บ้านสมสนุกดงหนองบอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010131 เพียงหลวง 13 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิร สพป. สพป.หนองคาย เขต 1