ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
43020126 บ้านหนองยาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020140 บ้านคำโคนสว่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020008 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020013 บ้านนาตาล สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020015 บ้านปักหมู สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020019 บ้านบัว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020024 บ้านท่าหนองพันทา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020025 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020028 บ้านหนองแหวน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020033 บ้านกุดแกลบ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020038 บ้านต้อนเหนือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020041 บ้านหนองแอก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020042 บ้านผือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020044 บ้านคำจำปา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020047 บ้านคำปะกั้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020056 บ้านหาดสั่ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020059 บ้านเชียงอาด สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020060 บ้านนาเมย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020141 สุทธสิริโสภา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020144 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020121 บ้านนาดี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020001 บ้านกุดบง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020002 บ้านใหม่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020003 บ้านนิคมดงบัง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020005 บ้านโนนฤาษี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020017 ยูเนสโกสัมมนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020021 บ้านโพนทัน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020023 บ้านเซิม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020026 บ้านคำตอยูง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020036 บ้านก่องขันธ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020037 บ้านดงสระพัง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020039 บ้านนาหนัง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020048 บ้านปัก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020050 บ้านดงกำพี้ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020145 รุจีจินตกานนท์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020149 บ้านต้อน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020163 บ้านตาลชุม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020124 รสลินคัคณางค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020129 บ้านโพนทอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020130 บ้านท่าคำบง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020131 บ้านหนองวัวชุม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020136 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020139 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020006 บ้านหนองกุ้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020035 บ้านหนองหอย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020142 บ้านนาทับไฮ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020146 บ้านหนองเค็ม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020147 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020148 บ้านดอนเหมือด สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020151 บ้านนาสิงห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020152 บ้านนายาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020154 บ้านโปร่งสำราญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020156 บ้านดงดาล สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020158 บ้านหนองคอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020159 บ้านโพนแพง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020161 บ้านหนองแก้ว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020164 นิคมเจริญชัย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020165 บ้านนาชุมช้าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020166 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020122 เฝ้าไร่วิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020123 บ้านจับไม้ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020125 บ้านนาฮำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020127 อนุบาลหนองควาย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020134 บ้านหนองบัวเงิน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020137 บ้านแบง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020032 บ้านแป้น สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020040 บ้านผือ สาขา คำอินแปลง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020043 บ้านคำปะกั้ง สาขาบ้านดงอ่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020045 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020046 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020052 บ้านวัดหลวง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020054 บ้านสร้างนางขาว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020057 บ้านหนองอั้ว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020061 บ้านโคกหัวภู สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020153 บ้านสามัคคีชัย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020162 บ้านน้ำเป สพป. สพป.หนองคาย เขต 2