ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
53010073 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010075 บ้านข่อยสูง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010079 บ้านชําทอง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010083 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010086 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010180 บ้านหนองหิน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010185 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010186 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010190 บ้านนาป่าคาย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010194 วังโป่งดํารงวิทย์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010121 นาอินวิทยาคม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010125 บ้านคลองกะชี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010127 ชุมชนบ้านโคน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010138 บ้านดอนโพ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010144 บ้านคลองละมุง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010147 วัดไร่อ้อย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010015 บ้านห้วยฉลอง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010018 ม่อนดินแดงวิทยาคม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010033 ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010037 วัดแม่เฉย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010039 ประชาชนอุทิศ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010046 วัดผาจักร สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010056 บ้านหนองป่าไร่ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010063 วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010166 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010168 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010169 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010173 วัดดอนสัก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010081 หมู่สี่พัฒนา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010082 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010092 บ้านท่าอวน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010094 บ้านเด่นสําโรง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010179 บ้านห้วยปลาดุก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010188 บ้านนาลับแลง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010197 บ้านผักขวง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010097 บ้านคลองกล้วย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010102 บ้านบึงท่ายวน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010117 บ้านนาอิซาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010126 บ้านในเมือง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010129 บ้านคลองกะพั้ว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010131 บ้านดารา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010136 บ้านท้ายน้ำ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010143 บ้านทุ่งป่ากระถิน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010004 บ้านหาดเสือเต้น สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010006 ป่าขนุนเจริญวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010007 ป่ากล้วยเสริมวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010009 วัดศรีธาราม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010016 วัดอรัญญิการาม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010019 พิชัยดาบหัก 1 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010030 วัดคุ้งยาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010055 วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010064 บ้านซ่านสามัคคี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010151 วัดนาทะเล สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010155 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010165 วัดดงสระแก้ว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010167 วัดสว่าง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010080 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010181 บ้านแสนขัน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010182 บ้านแพะ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010184 บ้านปางหมิ่น สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010103 บ้านป่ากะพี้ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010106 บ้านหาดทับยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010116 บ้านหลักร้อย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010119 แหลมนกแก้ว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010122 บ้านหน้าพระธาตุ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010123 บ้านคลองละวาน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010128 บ้านคลองเรียงงาม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010132 วัดบ้านเกาะ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010133 บ้านวังสําโม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010137 วัดโรงม้า สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010139 วัดพญาปันแดน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010140 ชุมชนบ้านดง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010142 บ้านท่ามะปราง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010003 บ้านบ่อพระ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010008 บ้านหัวหาด สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010025 วัดคุ้งวารี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010029 สามัคยาราม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010035 บ้านน้ำไคร้ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010049 วัดคลองนาพง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010052 บ้านวังโป่ง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010070 บ้านหาดงิ้ว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010152 วัดห้องสูง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010171 วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010175 บ้านห้วยใต้ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010077 บ้านไชยมงคล สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010088 บ้านหัวดาน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010089 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010183 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010196 บ้านปางวุ้น สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010098 บ้านปากคลอง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010099 บ้านกองโค สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010100 บ้านท่าเดื่อ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010113 บ้านเต่าไหเหนือ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010115 บ้านนายาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010134 บ้านวังสะโม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010145 วัดวังผักรุง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010146 บ้านดินแดง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010149 ไร่อ้อย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010011 บ้านงิ้วงาม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010021 น้ำริดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010032 ปางต้นผึ้ง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010040 ราษฎร์ดําริ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010042 สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010043 วัดทุ่งเศรษฐี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010054 วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010059 วัดสิงห์ศรีสว่าง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010062 บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010067 นาน้อยวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010071 บ้านวังแดง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010156 ด่านแม่คํามัน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010160 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5(วัดตลิ่งต่ำ) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010174 วัดใหม่ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010078 บ้านเหล่า สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010087 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010091 ชุมชนบ้านวังหิน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010096 บ้านหาดสองแคว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010193 บ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010101 บ้านป่าแต้ว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010104 วัดดอกไม้ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010108 บ้านชําสอง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010111 บ้านชําตก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010114 บ้านหนองกวาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010120 บ้านฟากบึง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010002 บ้านขุนฝาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010005 บ้านคุ้งตะเภา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010017 วัดดอย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010022 ชายเขาวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010027 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010028 บ้านเด่นด่าน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010034 ราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010057 บ้านวังดิน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010065 ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010066 บ้านดงช้างดี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010068 วัดช่องลม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010154 บ้านชําผักหนาม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010157 ฤาษีพหลวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010162 ชุมชนวัดบรมธาตุ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010164 นานกกก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010172 หนองนาเกลือวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010176 อนุบาลชุมชนหัวดง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010072 บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010084 หมู่ห้าสามัคคี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010095 บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010178 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010187 เลอเดชประชานุสรณ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010189 บ้านไร่ห้วยพี้ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010191 บ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010195 บ้านร้องลึก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010107 บ้านท่าสัก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010109 บ้านชําหนึ่ง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010124 บ้านหัวค่าย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010135 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010141 บ้านขอม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010001 บ้านเหล่าป่าสา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010010 ชุมชนเมืองปากฝาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010012 บ้านน้ำไผ่ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010013 มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010014 บ้านวังถ้ำ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010020 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010023 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010036 ชุมชนด่านวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010038 ราษฎร์อํานวย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010041 หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010044 วัดวังยาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010051 วัดพระฝาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010058 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010061 วัดดอยแก้ว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010150 วัดน้ำใส สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010074 ศรีอุทิศ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010076 บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010085 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010118 บ้านนาคะนึง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010159 บ้านหัวดุม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1