ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
61010035 บ้านวังเตย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010036 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010039 วัดเขาปฐวี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010043 อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010048 บ้านหัวดง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010049 บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010050 บ้านหนองแห้ว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010057 วัดหนองเรือโกลน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010058 บ้านหนองเมน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010059 วัดท่ามะขามป้อม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010005 วัดหนองสลิด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010008 บ้านดงยางใต้ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010013 วัดสังกัสรัตนคีรี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010014 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010016 วัดตานาด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010018 วัดอุโปสถาราม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010024 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010027 วัดเนื้อร้อน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010030 อนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010066 วัดดอนหวาย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010070 บ้านหนองรัก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010071 บ้านวังเกษตร สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010073 บ้านทุ่งมน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010089 บ้านเนินก้าว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010090 บ้านหนองยายดา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010091 วัดดงแขวน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010136 ชุมชนวัดดงขวาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010141 วัดทุ่งพึ่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010034 บ้านโป่งเก้ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010038 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010041 วัดหนองนกยูง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010051 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010052 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010053 วัดวังสาริกา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010001 บ้านเกาะเทโพ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010002 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010015 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010017 วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010019 วัดจักษา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010023 อนุบาลวัดหนองเต่า สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010072 บ้านเขาทองหลาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010074 บ้านหนองเข้ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010076 วัดวังบุญ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010078 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010079 บ้านคลองข่อย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010081 บ้านเขาผาลาด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010083 บ้านหนองกี่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010084 บ้านหนองแขวนกูบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010085 บ้านหนองสมบูรณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010088 อนุบาลสว่างอารมณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010092 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010094 วัดเขาดาวเรือง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010096 บ้านสระนารายณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010137 วัดดอนกลอย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010151 บ้านปากดง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010153 วัดห้วยรอบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010031 ชุมชนบ้านโคกหม้อ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010037 บ้านหนองจิกยาว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010040 วัดตลุกดู่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010042 บ้านสวนขวัญ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010044 วัดทุ่งนาไทย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010054 วัดดงพิกุล สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010060 วัดหนองสระ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010061 บ้านท่าดาน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010006 วัดหนองตางู สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010007 บ้านท่าซุง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010010 บ้านภูมิธรรม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010020 บ้านเนินตูม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010021 วัดหนองแก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010026 วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010028 วัดหาดทนง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010029 วัดสะพานหิน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010068 บ้านบ่อยาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010069 บ้านหนองตะเคียน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010086 วัดเขาหินเทิน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010087 บ้านหนองชุมเห็ด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010093 บ้านหนองแว่น สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010135 วัดทุ่งปาจาน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010139 วัดท่าโพ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010142 วัดหนองเขื่อน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010143 อนุบาลหนองขาหย่าง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010144 วัดหนองแฟบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010146 วัดหนองระแหงเหนือ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010150 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010046 บ้านคอดยาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1
61010011 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ-สินอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 1