ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010005 บ้านทรายงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010009 บ้านโป่งนาคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010019 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010032 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010037 บ้านแม่กรณ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010038 บ้านปางริมกรณ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010042 บ้านปางลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010049 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010050 บ้านรวมมิตร สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010059 บ้านป่ายางมน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010063 บ้านป่ายางหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010079 แม่มอญวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010087 บ้านร่องปลาขาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010099 บ้านร่องห้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010101 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010105 บ้านดอนมูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010108 บ้านศรีเวียง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010110 บ้านเวียงชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010013 บ้านท่าสาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010014 บ้านหัวดอย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010016 ห้วยพลูพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010024 บ้านสันต้นขาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010025 บ้านโป่งพระบาท สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010026 บ้านโป่งน้ำตก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010028 บ้านขัวแคร่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010033 บ้านปุยคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010036 บ้านหนองหม้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010043 บ้านเวียงกลาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010046 ห้วยเจริญวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010053 แม่ยาววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010064 บ้านน้ำลัด สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010066 บ้านเวียงกือนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010074 บ้านห้วยชมภู สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010091 บ้านดอน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010092 บ้านชัยพฤกษ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010106 บ้านเมืองชุม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010107 เวียงแก้ววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010118 อนุบาลดงมหาวัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010119 บ้านปงเคียน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010128 บ้านป่าซาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010132 บ้านป่าซางเหนือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010008 บ้านผาเสริฐ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010011 บ้านดอยฮาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010018 บ้านถ้ำผาตอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010022 บ้านนางแลใน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010023 บ้านนางแล สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010030 บ้านริมลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010051 ผาขวางวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010054 บ้านทุ่งหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010056 บ้านห้วยขม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010057 อนุบาลหัวฝาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010068 อนุบาลเชียงราย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010075 บ้านปางขอน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010076 บ้านผาลั้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010082 บ้านป่าก๊อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010085 บ้านป่าแหย่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010086 บ้านโป่งฮึ้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010089 บ้านร่องเผียว สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010090 ร่องเบ้อวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010133 บ้านกกน้อยวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010093 บ้านช่องลม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010094 บ้านจอเจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010111 อนุบาลเวียงชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010116 บ้านเวียงดิม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010120 บ้านร่องหวาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010129 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010001 บ้านโป่งเกลือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010002 บ้านโป่งช้าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010003 ดอยลานพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010006 บ้านจำหวาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010007 บ้านจำบอน สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010029 บ้านป่าสักไก่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010034 บ้านสันกลาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010040 บ้านปางคึก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010047 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010077 บ้านจะคือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010083 บ้านหัวดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010088 อนุบาลห้วยสัก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010096 บ้านดอยงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010097 บ้านสมานมิตร สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010109 บ้านร่องบัวลอย สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010112 บ้านปง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010122 บ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. สพป.เชียงราย เขต 1