ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
76020114 บ้านแม่คะเมย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020128 บ้านห้วยปลาดุก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020133 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020007 บ้านดอนขุนห้วย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020008 บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020010 บ้านเนินทราย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020017 บ้านรางจิก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020028 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020030 บ้านโพรงเข้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020034 บ้านเขากระปุก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020036 บ้านหนองคอไก่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020046 บ้านท่าไม้รวก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020050 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020051 บ้านท่ากระเทียม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020053 บ้านหนองแขม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020065 วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020066 วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020068 วัดวังไคร้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020071 บ้านหนองเกตุ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020072 บ้านหันตะเภา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020073 วัดหนองบัว สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020081 วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020084 วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020085 บ้านดงห้วยหลวง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020092 บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020093 บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020096 วัดวังบัว(ศรสายราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020098 วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020109 ชลประทานแก่งกระจาน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020118 บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020119 บ้านป่าเด็ง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020120 บ้านมะขามโพรง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020123 บ้านหนองมะกอก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020126 บ้านทุ่งเคล็ด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020129 อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020131 บ้านหนองปืนแตก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020132 บ้านด่านโง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020001 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020011 บ้านบางเกตุ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020012 บ้านบางเก่า สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020016 บ้านไร่ใหม่พัฒนา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020025 บ้านพุหวาย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020027 บ้านท่ามะริด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020035 บ้านโป่งเกตุ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020042 เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020043 วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020045 วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020049 บ้านหนองเตียน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020052 บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020057 สหกรณ์บำรุงวิทย์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020060 วัดเขาปากช่อง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020076 วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020082 วัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020090 วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020094 บ้านหนองไก่เถื่อน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020104 วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020110 บ้านวังนางนวล สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020113 บ้านต้นเกด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020115 บ้านพุเข็ม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020116 บ้านเขากลิ้ง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020117 บ้านหนองหงษ์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020121 บ้านห้วยกวางจริง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020124 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020003 บ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ ) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020004 ชาวไร่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020006 บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020015 บ้านโป่งแย้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020031 บ้านยางชุม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020041 บ้านหนองขานาง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020047 บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020048 บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020055 บ้านหนองบ้วย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020067 บ้านท่าโล้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020069 บ้านท่าหัวลบ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020070 บ้านแม่ประจันต์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020075 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020078 วัดม่วงงาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020080 วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020087 วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020091 บ้านแหลมทอง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020097 บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020101 วัดช่อม่วง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020105 บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020107 บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020111 บ้านตะเคียนงาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020112 บ้านน้ำทรัพย์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020125 บ้านซ่อง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020130 บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020134 บ้านพุสวรรค์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020002 บ้านหุบกะพง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020013 วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020018 บ้านหนองเขื่อน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020019 วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020020 บ้านดอนมะกอก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020023 วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020024 บ้านบ่อหลวง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020026 บ้านหนองขาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020032 บ้านสารเห็ด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020033 บ้านหนองเขาอ่อน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020037 บ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020040 บ้านสระพระ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020044 วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020054 วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020061 วัดท่าเหว สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020062 บ้านในดง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020063 บ้านดอนเตาอิฐ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020074 วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020088 วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020100 วัดหว้า สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020102 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020103 บ้านโป่งสลอด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020106 บ้านพุตุม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020005 บ้านร่องระกำ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020009 บ้านดอน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020014 บ้านทุ่งขาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020021 บ้านอ่างหิน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020022 บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020038 บ้านเขาอ่างแก้ว สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020039 บ้านหนองโรง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020058 บ้านหนองน้ำถ่าย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020059 บ้านห้วยตะแกะ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020079 วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020083 วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020089 วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020095 วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020108 วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2