ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
67010095 คลองห้วยนาพัฒนาการ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010099 บ้านทรัพย์พุทรา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010111 บ้านเขาสัก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010115 บ้านหนองกลอย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010116 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010117 บ้านกุฏิพระ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010119 บ้านโคกสูง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010120 บ้านเขาบ่อทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010122 บ้านตะกุดเป้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010125 บ้านเขาชะโงก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010134 บ้านหนองตาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010145 ลูกจันทน์ปิยะอุย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010146 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010148 บ้านดงลาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010016 บ้านอมกง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010023 บ้านโพธิ์ทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010026 บ้านคลองสาร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010031 บ้านปากน้ำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010032 บ้านบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010048 อนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010049 บ้านน้ำเลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010050 บ้านห้วยผักไล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010057 บ้านโตกใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010060 บ้านป่าแดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010085 บ้านห้วยใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010156 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010157 บ้านวังขอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010173 บ้านวังหินซอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010091 บ้านศาลาลาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010102 บ้านดงขุย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010112 บ้านเนินสว่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010114 บ้านโป่งนกแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010140 บ้านลาดแค สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010141 บ้านโคกยาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010147 บ้านถ้ำแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010151 บ้านซับขลุง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010006 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010011 บ้านวังโค้ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010013 บ้านตะเบาะ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010015 บ้านเขาขาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010018 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010020 บ้านท่าพล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010028 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010037 บ้านนายม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010040 บ้านถ้ำน้ำบัง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010041 บ้านบุฉนวน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010043 บ้านทุ่งหินปูน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010058 บ้านพี้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010065 บ้านยางกุด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010068 บ้านยางหัวลม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010081 บ้านห้วยนาค สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010083 บ้านเนินสง่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010087 บ้านน้ำเดื่อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010089 บ้านห้วยแหน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010090 บ้านน้ำเดื่อใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010168 บ้านวังหิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010098 บ้านซับเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010113 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010126 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010127 บ้านวังรวก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010136 บ้านกกจั่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010139 บ้านซับสีทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010143 ธาราคีรี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010002 บ้านคลองสำโรง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010007 บ้านลำป่าสักมูล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010012 บ้านป่าบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010014 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010035 บ้านนาป่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010036 ตาดหมอกวิทยา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010042 ชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010045 บ้านสะเดียง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010054 บ้านทุ่งแค สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010055 บ้านวังจาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010061 บ้านพลำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010067 บ้านระวิง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010069 บ้าน กม.2 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010072 บ้านคลองห้วยนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010074 บ้านซับข่อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010154 บ้านซับเปิบ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010158 บ้านวังชะนาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010161 อนุบาลวังโป่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010164 บ้านทางข้าม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010166 บ้านวังศาล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010172 น้ำอ้อมประชาสรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010092 บ้านหนองแดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010093 บ้านโป่งตาเบ้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010096 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010105 บ้านดงขุยใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010124 บ้านกล้วย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010128 บ้านเขาคณฑา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010130 บ้านห้วยงาช้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010131 บ้านห้วยตูม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010138 บ้านผาทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010144 บ้านโคกหนองจอก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010004 บ้านสักแห้ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010009 บ้านโนนตะแบก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010021 บ้านวังซอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010022 บ้านดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010034 บ้านกกไทร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010039 บ้านหัวนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010051 บ้านโคก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010056 บ้านโตก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010063 บ้านยางลาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010064 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010071 บ้านสามแยกวังชมภู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010075 บ้านหลุง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010078 บ้านหนองแหวน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010080 บ้านห้วยสะแก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010088 บ้านโป่งหว้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010162 บ้านไร่ฝาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010170 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010171 บ้านวังพลับ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010094 อนุบาลชนแดน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010103 บ้านหนองระมาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010104 บ้านบุ่งคล้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010107 บ้าน กม.28 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010121 บ้านตะกุดจั่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010123 บ้านวังปลาช่อน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010133 บ้านลาดน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010135 บ้านน้ำลัด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010149 สายสมร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010001 บ้านชอนไพร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010005 บ้านดงมูลเหล็ก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010029 บ้านนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010030 บ้านเฉลียงลับ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010044 เมืองเพชรบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010059 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010062 บ้านป่าเลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010070 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010073 บ้านวังทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010076 บ้านไร่เหนือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010077 บ้านไร่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010079 บ้านชัยมงคล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010084 บ้านบุ่งกกเรียง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010153 บ้านคลองน้ำคัน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010159 บ้านดงหลง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010160 บ้านด่านช้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010163 บ้านโนนตูม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010167 บ้านดงลึก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010169 บ้านใหม่วังตะเคียน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010118 บ้านดงแขวน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010150 บ้านคลองปลาหมอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010008 บ้านคลองบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010010 บ้านท่ากกตาล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010017 บ้านโพธิ์งาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010038 บ้านขมวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010053 บ้านกงกะยาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010086 บ้านสะแกงาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010155 บ้านเชิงชาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010165 บ้านวังแช่กลอย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1