ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
67030194 บ้านซับสมพงษ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030202 บ้านราหุล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030218 บ้านยางสาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030219 บ้านเขาพลวง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030004 บ้านซับสวัสดิ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030016 บ้านซับสมบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030022 บ้านนาไร่เดียว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030044 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030050 บ้านภูน้ำหยด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030057 บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030062 บ้านซับกระโซ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030068 บ้านไทรทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030087 บ้านซับหินเพลิง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030089 บ้านนาสนุ่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030092 บ้านเนินถาวร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030096 บ้านแควป่าสัก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030098 บ้านด่านไทรสามัคคี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030108 บ้านวังขาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030111 บ้านโคกหิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030117 บ้านด่านเจริญชัย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030131 บ้านไร่ขอนยางขวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030139 บ้านบ่อไทย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030143 บ้านซับกระถินทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030147 บ้านเนินมะค่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030167 บ้านนาเฉลียง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030171 บ้านตะกุดงาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030178 บ้าน กม.35 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030180 บ้านลำพาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030184 บ้านกันจุ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030188 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030197 บ้านตะกรุดหิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030201 บ้านทรัพย์เกษตร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030210 ชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030003 บ้านซับอีลุม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030008 บ้านซับน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030017 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030020 บ้านแสงมณีวิทยา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030031 บ้านน้ำร้อน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030041 บ้านบึงกระจับ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030045 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030064 บ้านวังน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030073 บ้านพรหมยาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030086 ชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030090 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030103 บ้านโคกสะแกลาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030109 อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030114 บ้านหนองย่างทอย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030121 บ้านเนินพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030123 บ้านท่าด้วง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030126 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030135 บ้านหัวโตก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030136 บ้านนาเฉลียงใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030137 บ้านคลองกรวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030145 บ้านบัววัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030153 บ้านซับชมภู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030165 บ้านปากตก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030187 บ้านซับบอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030189 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030208 บ้านเนินสมบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030212 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030005 บ้านน้ำเดือด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030021 บ้านท่าโรง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030035 บ้านหนองบัวขาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030037 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030038 บ้านหนองไม้สอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030056 บ้านวังลึก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030061 บ้านซับตะแบก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030063 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030067 วัลลภานุสรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030074 บ้านแก่งหินปูน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030076 บ้านไร่ตาพุฒ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030113 บ้านซับน้อยพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030115 บ้านโคกรังน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030125 บ้านปางยาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030127 บ้านเฉลียงทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030133 บ้านนาทุ่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030146 บ้านไร่เหนือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030151 ชุมชนบ้านโภชน์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030152 บ้านโคกคงสมโภชน์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030158 ชุมชนบ้านท่าเสา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030159 บ้านสระเกษ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030162 บ้าน กม.30 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030170 บ้านวังโบสถ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030175 บ้านคลองตะพานหิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030185 บ้านลำตะคร้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030186 บ้านโคกกรวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030200 บ้านบึงสามพัน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030221 บ้านวังไลย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030222 บ้านคลองตะคร้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030013 รัฐประชานุสรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030023 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030025 บ้านบุมะกรูด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030030 บ้านถ้ำมงคลชัย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030033 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030043 บ้านพุขาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030065 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030081 บ้านหนองสรวง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030083 บ้านคลองดู่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030084 บ้านวังขอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030085 บ้านนาสวรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030100 บ้านท่าไม้ทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030110 บ้านสระกรวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030140 บ้านตีบใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030154 บ้านคลองกะโบน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030156 บ้านซับเดื่อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030157 บ้านเพชรละคร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030166 บ้านวังเหว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030173 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030174 บ้านไทรทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030176 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030181 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030182 บ้านปู่จ้าว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030196 อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030203 บ้านวังปลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030204 บ้านซับสำราญเหนือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030211 บ้านโป่งบุญเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030225 บ้านหนองแจง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030001 ชุมชนบ้านโคกปรง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030024 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030026 บ้านมาบสมอสามัคคี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030027 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030029 บ้านคลองบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030032 บ้านวังไผ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030039 บ้านบ่อรัง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030042 บ้านโคกปรือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030046 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030047 ชุมชนบ้านพุเตย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030054 บ้านพรหมประชาสรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030060 บ้านโคกกรวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030071 บ้านลำนารวย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030082 บ้านเกาะแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030088 บ้านหนองสะแกสี่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030094 บ้านจัดสรร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030099 บ้านหนองหมู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030107 บ้านทุ่งเศรษฐี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030124 บ้านห้วยตลาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030134 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030155 บ้านเนินสวรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030168 บ้านกลาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030179 บ้านคลองยาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030205 บ้านพญาวัง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030215 บ้านพนมเพชร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030220 บ้านสระแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030002 บ้านเขายางโปร่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030028 บ้านไทรงาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030036 บ้านใหม่วิไลวัลย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030040 บ้านหนองโป่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030053 บ้านรวมทรัพย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030055 บ้านพระที่นั่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030066 บ้านดาดอุดม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030075 บ้านเข็มทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030077 บ้านม่วงชุม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030078 บ้านคลองกระจังวังไทร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030079 บ้านเขาคลัง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030093 บ้านนาน้ำโครม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030097 บ้านสันติธรรม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030101 บ้านนาตะกุด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030102 บ้านศรีเทพน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030105 บ้านหนองจอกวังกำแพง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030106 บ้านร่องหอยพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030116 บ้านรังย้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030129 บ้านเนินคนธา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030130 บ้านท่าสวาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030141 บ้านนาวังแหน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030142 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030144 บ้านป่าคาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030148 บ้านวังอ่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030150 บ้านลำตาเณร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030190 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030191 บ้านซับไม้แดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030198 บ้านหินดาดน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030206 บ้านซับสามัคคี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030207 บ้านซับสำราญใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030214 บ้านศรีมงคล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030223 วัดเขาเจริญธรรม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030226 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030014 บ้านคลองทราย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030015 บ้านฟุบสะแก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030019 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030048 บ้านตะกุดไผ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030049 บ้านสามัคคีพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030059 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030069 บ้านสระประดู่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030091 บ้านโคกตะขบ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030104 บ้านบึงนาจาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030118 บ้านน้ำเขียว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030119 บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030132 บ้านท่าแดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030149 บ้านซับวารินทร์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030161 บ้านซับตะเคียนทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030169 บ้านวังท่าดี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030172 บ้านสระหมื่นเชียง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030177 อนุบาลหนองไผ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3