ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
10032011 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม. สพม.เขต 1
10032012 มหรรณพาราม สพม. สพม.เขต 1
10032036 วัดพุทธบูชา สพม. สพม.เขต 1
10032037 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. สพม.เขต 1
10032001 ศึกษานารี สพม. สพม.เขต 1
10032007 มัธยมวัดดาวคนอง สพม. สพม.เขต 1
10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. สพม.เขต 1
10032013 ชิโนรสวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10032014 สตรีวัดระฆัง สพม. สพม.เขต 1
10032015 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10032008 ฤทธิณรงค์รอน สพม. สพม.เขต 1
10032021 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สพม. สพม.เขต 1
10032032 ปัญญาวรคุณ สพม. สพม.เขต 1
10012034 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม. สพม.เขต 1
10032030 วัดบวรมงคล สพม. สพม.เขต 1
10032031 วิมุตยารามพิทยากร สพม. สพม.เขต 1
10012017 เตรียมอุดมศึกษา สพม. สพม.เขต 1
10012019 เทพศิรินทร์ สพม. สพม.เขต 1
10012026 สามเสนวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10012001 สตรีวิทยา สพม. สพม.เขต 1
10012012 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 1
10012014 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สพม. สพม.เขต 1
10012015 วัดสังเวช สพม. สพม.เขต 1
10032023 วัดรางบัว สพม. สพม.เขต 1
10012039 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. สพม.เขต 1
10012041 มักกะสันพิทยา สพม. สพม.เขต 1
10032029 แจงร้อนวิทยา สพม. สพม.เขต 1
10032027 มัธยมวัดหนองแขม สพม. สพม.เขต 1
10032040 มัธยมวัดสิงห์ สพม. สพม.เขต 1
10032041 วัดราชโอรส สพม. สพม.เขต 1
10032042 บางมดวิทยา สพม. สพม.เขต 1
10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. สพม.เขต 1
10012008 โยธินบูรณะ สพม. สพม.เขต 1
10012013 ราชวินิต มัธยม สพม. สพม.เขต 1
10032006 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. สพม.เขต 1
10032034 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูถัมภ์ ฯ สพม. สพม.เขต 1
10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. สพม.เขต 1
10032004 วัดอินทาราม สพม. สพม.เขต 1
10032018 สวนอนันต์ สพม. สพม.เขต 1
10032002 ทวีธาภิเศก สพม. สพม.เขต 1
10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10032020 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. สพม.เขต 1
10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. สพม.เขต 1
10012035 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. สพม.เขต 1
10032039 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม.เขต 1
10012018 วัดสระเกศ สพม. สพม.เขต 1
10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 1
10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10012010 วัดราชบพิธ สพม. สพม.เขต 1
10032022 วัดนวลนรดิศ สพม. สพม.เขต 1
10032024 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. สพม.เขต 1
10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10032026 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10012040 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10032028 บางปะกอกวิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10012005 วัดราชาธิวาส สพม. สพม.เขต 1
10012011 วัดน้อยนพคุณ สพม. สพม.เขต 1
10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10032009 โพธิสารพิทยากร สพม. สพม.เขต 1
10032016 มัธยมวัดดุสิตาราม สพม. สพม.เขต 1
10032017 มัธยมวัดนายโรง สพม. สพม.เขต 1
10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม สพม. สพม.เขต 1
10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. สพม.เขต 1
10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 สพม. สพม.เขต 1
10032038 ศึกษานารีวิทยา สพม. สพม.เขต 1
10012009 วัดบวรนิเวศ สพม. สพม.เขต 1