ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
77022002 ยางชุมวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77012007 ธงชัยวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77022003 เมืองปราณบุรี สพม. สพม. เขต 10
77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. สพม. เขต 10
77012002 อ่าวน้อยวิทยานิคม สพม. สพม. เขต 10
76022010 แก่งกระจานวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76012007 โยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. สพม. เขต 10
76012008 เขาย้อยวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76022002 ห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 10
76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. สพม. เขต 10
76022007 หนองชุมแสงวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76022008 ท่ายางวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76022009 บ้านลาดวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76012012 บางตะบูนวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76012003 บางจานวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76012005 คงคาราม สพม. สพม. เขต 10
76012006 ดอนยางวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. สพม. เขต 10
75012001 ศรัทธาสมุทร สพม. สพม. เขต 10
75012002 ถาวรานุกูล สพม. สพม. เขต 10
75012008 เทพสุวรรณชาญวิทยา สพม. สพม. เขต 10
75012009 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ สพม. สพม. เขต 10
74012006 กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สพม. สพม. เขต 10
74012008 กุศลวิทยา สพม. สพม. เขต 10
74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. สพม. เขต 10
74012011 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 10
74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 10
74012002 สมุทรสาครบูรณะ สพม. สพม. เขต 10
77012005 ห้วยยางวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77012006 บางสะพานวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77012008 ชัยเกษมวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77012010 บางสะพานน้อยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 10
77022004 ปากน้ำปราณวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77012001 ประจวบวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 10
77012003 หว้ากอวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 10
77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 10
77022007 หัวหิน สพม. สพม. เขต 10
77022008 หัวหินวิทยาคม สพม. สพม. เขต 10
77022009 หนองพลับวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76022001 โตนดหลวงวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76022003 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู สพม. สพม. เขต 10
76022006 หนองจอกวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76012011 วชิรธรรมโศภิต สพม. สพม. เขต 10
76012013 บ้านแหลมวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. สพม. เขต 10
76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. สพม. เขต 10
76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. สพม. เขต 10
75012004 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 10
75012003 ท้ายหาด สพม. สพม. เขต 10
75012006 อัมพวันวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 10
75012007 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สพม. สพม. เขต 10
74012007 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 10
74012010 หลักสองส่งเสริมวิทยา สพม. สพม. เขต 10
74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร สพม. สพม. เขต 10
74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม. สพม. เขต 10
74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย สพม. สพม. เขต 10
77022001 กุยบุรีวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77012004 ทับสะแกวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76022011 ป่าเด็งวิทยา สพม. สพม. เขต 10
75012005 สกลวิสุทธิ สพม. สพม. เขต 10