ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
86022012 ทุ่งตะโกวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86012001 ศรียาภัย สพม. สพม. เขต 11
86022005 ละแมวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022007 สวีวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022008 นาสักวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022010 เขาทะลุพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
86022011 ครนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
86022002 ปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84012010 กาญจนดิษฐ์ สพม. สพม. เขต 11
84012012 ท่าอุแทพิทยา สพม. สพม. เขต 11
84012013 ท่าเฟืองวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84012017 ทีปราษฎร์พิทยา สพม. สพม. เขต 11
84022010 มัธยมบ้านทำเนียบ สพม. สพม. เขต 11
84032008 พ่วงพรมครวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84022011 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สพม. เขต 11
84012015 ปากแพรกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84022007 รัชชประภาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84032012 ท่าชีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84022012 พนมศึกษา สพม. สพม. เขต 11
84032010 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84022013 พุนพินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84022016 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84012003 สุราษฎร์พิทยา สพม. สพม. เขต 11
84012004 เมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สพม. เขต 11
84012005 สุราษฎร์พิทยา 2 สพม. สพม. เขต 11
84012007 สุราษฎร์ธานี 2 สพม. สพม. เขต 11
84022017 ตะกุกใต้ศึกษา สพม. สพม. เขต 11
84022018 มัธยมวิภาวดี สพม. สพม. เขต 11
86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 11
86012007 ท่าข้ามวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86012008 หงษ์เจริญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
86012010 ปะทิววิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022006 พะโต๊ะวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86012002 สอาดเผดิมวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86012004 ทุ่งคาพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 11
86012005 ศรียาภัย ๒ สพม. สพม. เขต 11
86022009 ด่านสวีวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022001 สวนศรีวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022003 ชลธารวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022004 เมืองหลังสวน สพม. สพม. เขต 11
84012011 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม. สพม. เขต 11
84012018 เกาะพะงันศึกษา สพม. สพม. เขต 11
84012016 เกาะสมุย สพม. สพม. เขต 11
84022005 คีรีรัฐวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84032001 บ้านเสด็จพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84032013 ชัยบุรีพิทยา สพม. สพม. เขต 11
84022009 เขาพนมแบกศึกษา สพม. สพม. เขต 11
84022002 ท่าฉางวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 11
84022004 ท่าชนะ สพม. สพม. เขต 11
84032003 บ้านนาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84032002 บ้านนาสาร สพม. สพม. เขต 11
84032011 ควนสุบรรณวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84032006 พระแสงวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84022015 ท่าสะท้อนวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สพม. สพม. เขต 11
84032009 คลองฉนวนวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86012011 มาบอำมฤตวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86012003 ปากน้ำชุมพรวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84032004 เคียนซาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84022003 ไชยาวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84022008 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 11
84022006 บ้านตาขุนวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84032007 พรุพีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84022014 น้ำรอบวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84012002 สุราษฎร์ธานี สพม. สพม. เขต 11
84032005 เวียงสระ สพม. สพม. เขต 11