ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
81012002 คลองยางประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 13
81012005 พนมเบญจา สพม. สพม. เขต 13
81012009 สินปุนคุณวิชญ์ สพม. สพม. เขต 13
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. สพม. เขต 13
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. สพม. เขต 13
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. สพม. เขต 13
81012011 หนองทะเลวิทยา สพม. สพม. เขต 13
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 13
92022001 กันตังพิทยากร สพม. สพม. เขต 13
92022002 กันตังรัษฎาศึกษา สพม. สพม. เขต 13
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. สพม. เขต 13
92012016 นาโยงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
92012013 คันธพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 13
92012001 วิเชียรมาตุ สพม. สพม. เขต 13
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. สพม. เขต 13
92012003 น้ำผุด สพม. สพม. เขต 13
92012005 สภาราชินี 2 สพม. สพม. เขต 13
92012006 วิเชียรมาตุ 3 สพม. สพม. เขต 13
92022012 รัษฎา สพม. สพม. เขต 13
92022010 วังวิเศษ สพม. สพม. เขต 13
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 13
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. สพม. เขต 13
92022004 ห้วยยอด สพม. สพม. เขต 13
92022005 สามัคคีศึกษา สพม. สพม. เขต 13
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ สพม. สพม. เขต 13
92022008 ในเตาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
92022009 บางดีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
92012017 หาดสำราญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 13
81012012 เขาดินประชานุกูล สพม. สพม. เขต 13
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 13
81012015 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
81012008 เมืองกระบี่ สพม. สพม. เขต 13
81012017 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. สพม. เขต 13
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 13
81012010 คลองหินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 13
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. สพม. เขต 13
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. สพม. เขต 13
92012004 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. สพม. เขต 13
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 13
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 13
92012010 วิเชียรมาตุ 2 สพม. สพม. เขต 13
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ สพม. สพม. เขต 13
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. สพม. เขต 13