ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
82012002 กะปงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 14
82012001 เกาะยาววิทยา สพม. สพม. เขต 14
82012010 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 14
82012003 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 14
82012004 คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 14
82012005 ทุ่งโพธิ์วิทยา สพม. สพม. เขต 14
82012007 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) สพม. สพม. เขต 14
82012009 ตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. สพม. เขต 14
82012011 ทับปุดวิทยา สพม. สพม. เขต 14
82012012 ท้ายเหมืองวิทยา สพม. สพม. เขต 14
82012013 ทุ่งมะพร้าววิทยา สพม. สพม. เขต 14
82012006 ดีบุกพังงาวิทยายน สพม. สพม. เขต 14
82012008 สตรีพังงา สพม. สพม. เขต 14
83012004 กะทู้วิทยา สพม. สพม. เขต 14
83012005 เมืองถลาง สพม. สพม. เขต 14
83012006 เชิงทะเลวิทยาคม 'จุติ-ก้อง อนุสรณ์' สพม. สพม. เขต 14
83012007 วีรสตรีอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 14
83012001 ภูเก็ตวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 14
83012002 สตรีภูเก็ต สพม. สพม. เขต 14
83012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. สพม. เขต 14
85012006 กระบุรีวิทยา สพม. สพม. เขต 14
85012007 ปากจั่นวิทยา สพม. สพม. เขต 14
85012005 กะเปอร์วิทยา สพม. สพม. เขต 14
85012001 พิชัยรัตนาคาร สพม. สพม. เขต 14
85012002 สตรีระนอง สพม. สพม. เขต 14
85012004 ละอุ่นวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 14
85012008 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 14