ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
90012013 กระแสสินธุ์วิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022015 รัตนพลวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022012 ควนเนียงวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022013 ปากจ่าวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90032005 ทับช้างวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สพม. เขต 16
90012004 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สพม. เขต 16
90012008 ตะเครียะวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90012010 สามบ่อวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90012011 คลองแดนวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90012012 ระโนดวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022001 รัตภูมิวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90012003 สทิงพระชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 16
90032012 สะบ้าย้อยวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90012015 สงขลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90012016 ชะแล้นิมิตวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สพม. เขต 16
90022007 หาดใหญ่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90022009 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา สพม. สพม. เขต 16
91012003 ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) สพม. สพม. เขต 16
91012002 ท่าแพผดุงวิทย์ สพม. สพม. เขต 16
91012009 สาครพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 16
91012005 ทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. สพม. เขต 16
91012011 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. สพม. เขต 16
91012006 ปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 16
91012001 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สพม. เขต 16
91012012 พิมานพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 16
91012004 กำแพงวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90032002 จะนะวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90032004 จะนะชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 16
90032010 ไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 16
90032011 จะโหนงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90032001 เทพา สพม. สพม. เขต 16
90032006 เทพพิทยาภาณุมาศ สพม. สพม. เขต 16
90032003 นาทวีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90012014 ธรรมโฆสิต สพม. สพม. เขต 16
90022014 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 16
90012005 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สพม. เขต 16
90012009 ระโนด สพม. สพม. เขต 16
90022004 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. สพม. เขต 16
90012002 สทิงพระวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90032008 กอบกุลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 16
90032009 ปาดังติณสูลานนท์ สพม. สพม. เขต 16
90032013 สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สพม. สพม. เขต 16
90032007 เขาแดงกุศลวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022002 หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สพม. เขต 16
90022005 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 16
90022006 คูเต่าวิทยา สพม. สพม. เขต 16
90022008 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 สพม. สพม. เขต 16
90022010 พะตงประธานคีรีวัฒน์ สพม. สพม. เขต 16
91012008 ควนโดนวิทยา สพม. สพม. เขต 16
91012007 สตูลวิทยา สพม. สพม. เขต 16
91012010 ละงูพิทยาคม สพม. สพม. เขต 16