ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
22022001 ตกพรมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
22022002 บ่อวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 17
22022011 คิชฌกูฏวิทยา สพม. สพม. เขต 17
22012005 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) สพม. สพม. เขต 17
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 17
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
22012010 นายายอามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
22012011 มัธยมท่าแคลง สพม. สพม. เขต 17
22022004 เครือหวายวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
22022007 มะขามสรรเสริญ สพม. สพม. เขต 17
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. สพม. เขต 17
22012002 บางกะจะ สพม. สพม. เขต 17
22012003 ศรียานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 17
22012004 เบญจมานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 17
22022009 สอยดาววิทยา สพม. สพม. เขต 17
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สพม. สพม. เขต 17
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์) สพม. สพม. เขต 17
23010116 วัดคลองสน สพป. สพป.ตราด
23012012 ประณีตวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23012014 หนองบอนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23012001 ตราษตระการคุณ สพม. สพม. เขต 17
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. สพม. เขต 17
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23012004 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 17
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
23012007 เนินทรายวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
22022012 คลองพลูวิทยา สพม. สพม. เขต 17
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม สพม. สพม. เขต 17
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23012017 เกาะกูดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23012010 เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์) สพม. สพม. เขต 17
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 17
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23012013 บ่อไร่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23012005 เขาน้อยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23012016 แหลมงอบวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17