ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
20032003 ผินแจ่มวิชาสอน สพม. สพม. เขต 18
20012010 บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. สพม. เขต 18
20022003 พนัสพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 18
20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20022006 อุทกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 18
20012001 ชลบุรี (สุขบท) สพม. สพม. เขต 18
20012002 ชลราษฎรอำรุง สพม. สพม. เขต 18
20012003 ชลกันยานุกูล สพม. สพม. เขต 18
20012004 แสนสุข สพม. สพม. เขต 18
20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. สพม. เขต 18
20012006 อ่างศิลาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20032004 ศรีราชา สพม. สพม. เขต 18
20032006 บึงศรีราชาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม. สพม. เขต 18
20032012 สิงห์สมุทร สพม. สพม. เขต 18
20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21022001 แกลง(วิทยสถาวร) สพม. สพม. เขต 18
21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21022006 สุนทรภู่พิทยา สพม. สพม. เขต 18
21022008 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 18
21012012 นิคมวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21012010 บ้านค่าย สพม. สพม. เขต 18
21012005 เพรักษมาตาวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21012007 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. สพม. เขต 18
21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองทร์ ระยอง สพม. สพม. เขต 18
21022002 วังจันทร์วิทยา สพม. สพม. เขต 18
20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. สพม. เขต 18
20022009 เกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. สพม. เขต 18
20032009 เกาะสีชัง สพม. สพม. เขต 18
20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. สพม. เขต 18
20032001 บางละมุง สพม. สพม. เขต 18
20032002 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. สพม. เขต 18
20012009 บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) สพม. สพม. เขต 18
20012011 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. สพม. เขต 18
20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. สพม. เขต 18
20022002 พานทอง สพม. สพม. เขต 18
20012007 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม. สพม. เขต 18
20032005 ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) สพม. สพม. เขต 18
20032010 สัตหีบวิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
21022007 ห้วยยางศึกษา สพม. สพม. เขต 18
21022003 เขาชะเมาวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21022005 ชำฆ้อพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21012011 ปลวกแดงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
21012001 วัดป่าประดู่ สพม. สพม. เขต 18
21012003 ระยองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 18
21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. สพม. เขต 18