ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
42012006 เชียงคาน สพม. สพม. เขต 19
42012008 ธาตุพิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42012009 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. สพม. เขต 19
42012014 พระแก้วอาสาวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012016 นาแห้ววิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012010 ปากชมวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012012 คอนสาวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022006 สันติวิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 19
42012017 ภูเรือวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022005 ภูหลวงวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012001 เลยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42012002 เลยอนุกูลวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012004 น้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 19
42022010 วังทรายขาววิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022012 เขาหลวงวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022013 เซไลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42022015 เลยสว่างวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42022016 หนองหินวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42022007 เอราวัณวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42022011 ผาสามยอดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39022006 กุดดินจี่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39022005 นาแกวิทยา สพม. สพม. เขต 19
39012005 โนนสังวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012001 หนองบัวพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012003 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012011 นากอกวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012013 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39022001 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 19
42012007 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 19
42012013 วังโพนงามวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012015 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012018 ท่าลี่วิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012005 นาด้วงวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012011 เชียงกลมวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022004 ภูกระดึงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42012003 นาอ้อวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022002 ศรีสงครามวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022014 ผาน้อยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42022009 ผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. สพม. เขต 19
39022003 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 19
39022007 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 19
39022002 นาวังศึกษาวิช สพม. สพม. เขต 19
39012006 โนนเมืองวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012007 กุดดู่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39012008 หนองเรือพิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39012002 บ้านขามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39012004 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สพม. สพม. เขต 19
39012009 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012010 กุงแก้ววิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012012 กุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39022004 ดงมะไฟวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39022008 ภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 19