ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ สพม. สพม.เขต 2
10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. สพม.เขต 2
10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. สพม.เขต 2
10022017 หอวัง สพม. สพม.เขต 2
10022022 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. สพม.เขต 2
10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. สพม.เขต 2
10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. สพม.เขต 2
10022002 บางกะปิ สพม. สพม.เขต 2
10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 2
10022001 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. สพม.เขต 2
10012006 พุทธจักรวิทยา สพม. สพม.เขต 2
10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. สพม.เขต 2
10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. สพม.เขต 2
10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. สพม.เขต 2
10022019 ราชดำริ สพม. สพม.เขต 2
10012021 พระโขนงพิทยาลัย สพม. สพม.เขต 2
10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. สพม.เขต 2
10022009 พรตพิทยพยัต สพม. สพม.เขต 2
10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. สพม.เขต 2
10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. สพม.เขต 2
10012042 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. สพม.เขต 2
10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. สพม.เขต 2
10012031 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. สพม.เขต 2
10012032 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. สพม.เขต 2
10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. สพม.เขต 2
10022004 มัธยมวัดหนองจอก สพม. สพม.เขต 2
10022026 ราชวินิตบางเขน สพม. สพม.เขต 2
10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สพม. สพม.เขต 2
10012037 ปทุมคงคา สพม. สพม.เขต 2
10022018 สารวิทยา สพม. สพม.เขต 2
10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. สพม.เขต 2
10012027 สุรศักดิ์มนตรี สพม. สพม.เขต 2
10022005 เทพลีลา สพม. สพม.เขต 2
10012043 สิริรัตนาธร สพม. สพม.เขต 2
10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 2
10012022 วชิรธรรมสาธิต สพม. สพม.เขต 2
10022006 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. สพม.เขต 2
10012023 นนทรีวิทยา สพม. สพม.เขต 2
10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม สพม. สพม.เขต 2
10022011 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. สพม.เขต 2
10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. สพม.เขต 2
10022025 สตรีวิทยา ๒ สพม. สพม.เขต 2
10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. สพม.เขต 2
10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สพม.เขต 2
10022029 ศรีพฤฒา สพม. สพม.เขต 2
10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. สพม.เขต 2
10012030 วัดสุทธิวราราม สพม. สพม.เขต 2
10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ สพม. สพม.เขต 2
10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สพม. สพม.เขต 2
10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. สพม.เขต 2
10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. สพม.เขต 2
10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. สพม.เขต 2