ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
41042001 กุดจับประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 20
41022004 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41022008 สีออศิลปศาสตร์ สพม. สพม. เขต 20
41022011 หนองแดงวิทโยดม สพม. สพม. เขต 20
41032016 กู่แก้ววิทยา สพม. สพม. เขต 20
41032003 ไชยวานวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41032002 ทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41042003 น้ำโสมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 20
41032011 ทรัพย์อุดมวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41042010 ภูพระบาทวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41022018 ประจักษ์ศิลปาคม สพม. สพม. เขต 20
41022019 สามพาดพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41012020 เพ็ญพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41012022 จอมศรีพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41012001 อุดรพิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 20
41012009 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. สพม. เขต 20
41012010 สามพร้าววิทยา สพม. สพม. เขต 20
41012011 ธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41012012 อุดรพัฒนาการ สพม. สพม. เขต 20
41012015 เชียงพังพัฒนวิช สพม. สพม. เขต 20
41012016 ราชินูทิศ 2 สพม. สพม. เขต 20
41022014 วังสามหมอวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41022016 คำยางพิทยา สพม. สพม. เขต 20
41012025 ยิ่งยวดพิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 20
41012017 หนองวัวซอพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41012019 แสงอร่ามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41032007 บ้านเชียงวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41042004 ภูพานวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41022012 เสอเพลอพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41022013 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 20
41032005 โพนสูงพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 20
41032004 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 20
41042011 ยูงทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41042007 สามัคคีพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41022005 ทมนางามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41032008 บ้านดุงวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41032009 ดงเย็นพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41032010 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 20
41032013 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41042002 บ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 20
41042005 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41042009 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 20
41032014 พิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. สพม. เขต 20
41012021 สุมเส้าพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41012023 เชียงหวางพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41012002 สตรีราชินูทิศ สพม. สพม. เขต 20
41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. สพม. เขต 20
41012005 อุดรธรรมานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 20
41012006 โนนสูงพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41012008 อุดรธานีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41012013 อุดรพิทยานุกูล 2 สพม. สพม. เขต 20
41012014 อุดรพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 20
41022015 นานกชุมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41022003 ศรีธาตุพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41012018 หนองยางชุมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41022001 กุมภวาปี สพม. สพม. เขต 20
41012004 นิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. สพม. เขต 20
41012007 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. สพม. เขต 20
41022006 ตาดทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41012024 สร้างคอมวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41022017 หนองแสงวิทยศึกษา สพม. สพม. เขต 20
41032001 หนองหานวิทยา สพม. สพม. เขต 20