ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
43032009 หนองหิ้งพิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032012 ประชานิมิตพิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 21
43022009 ศรีชมภูวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43022010 โนนคำพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43032002 หนองเข็งวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43032003 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 21
43032004 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43032015 ท่าดอกคำวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43032018 บุ่งคล้านคร สพม. สพม. เขต 21
43022013 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 21
43022014 สมสนุกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43032005 พรเจริญวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032007 ศรีสำราญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012009 โคกคอนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012011 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 21
43022002 เซิมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022005 ร่มธรรมานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 21
43022006 กุดบงพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43012003 ปทุมเทพวิทยาคาร 2 สพม. สพม. เขต 21
43022018 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012015 พระพุทธบาทวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012016 วรลาโภนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 21
43012019 น้ำสวยวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43012020 ฝางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012018 วังม่วงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43032008 เซกา สพม. สพม. เขต 21
43032010 โสกก่ามวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032011 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 21
43032013 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022011 โพนทองประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 21
43032001 บึงกาฬ สพม. สพม. เขต 21
43022012 ปากคาดพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43032006 หนองหัวช้างวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032016 ศรีวิไลวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032017 ภูทอกวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43012008 ท่าบ่อ สพม. สพม. เขต 21
43012010 ถ่อนวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43012012 หนองนางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012013 เดื่อวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43022016 นาดีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022001 ชุมพลโพนพิสัย สพม. สพม. เขต 21
43022003 ปากสวยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022004 นาหนังพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 21
43012002 หินโงมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012004 เวียงคำวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43012005 หนองคายวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43012006 พระธาตุบังพวนวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43012007 ค่ายบกหวานวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43022017 ประชาบดีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012014 พานพร้าว สพม. สพม. เขต 21
43012017 สังคมวิทยา สพม. สพม. เขต 21