ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
48022002 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022003 พะทายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022004 รามราชพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022005 ท่าจำปาวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48012014 ธาตุพนม สพม. สพม. เขต 22
48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
48012016 โพนแพงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012019 นาถ่อนพัฒนา สพม. สพม. เขต 22
48012022 นาแกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012026 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48022016 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
48022007 บ้านแพงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022008 ภูลังกาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022023 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 22
48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. สพม. เขต 22
48012011 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48022019 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. สพม. เขต 22
48022020 ค้อวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012001 ปิยะมหาราชาลัย สพม. สพม. เขต 22
48012003 นครพนมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012004 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. สพม. เขต 22
48012005 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012006 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012020 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 22
48012027 วังยางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022009 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. สพม. เขต 22
48022011 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. สพม. เขต 22
48022012 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
48022001 อุเทนพัฒนา สพม. สพม. เขต 22
48022006 เชียงยืนวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48012017 กุดฉิมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012018 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 22
48012023 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48012024 หนองบ่อวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 22
48012025 ธรรมากรวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 22
48022021 นาทมวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48022022 หนองซนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022015 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. สพม. เขต 22
48022017 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022018 อุดมพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 22
48012008 ปลาปากวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48012009 กุตาไก้วิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012012 โคกสว่างประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
48012013 มหาชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012002 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 22
48012007 วังกระแสวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012021 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 22
48012028 หนองโพธิ์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022010 สามผงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022013 นาเดื่อพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022014 บ้านข่าพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
49012024 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 22
49012012 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
49012013 อุดมวิทย์ สพม. สพม. เขต 22
49012001 มุกดาหาร สพม. สพม. เขต 22
49012029 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 22
49012022 คำชะอีวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 22
49012023 คำบกวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 22
49012025 คำชะอีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
49012026 เหล่าประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 22
49012020 ดงหลวงวิทยา สพม. สพม. เขต 22
49012021 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 22
49012017 ดอนตาลวิทยา สพม. สพม. เขต 22
49012018 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. สพม. เขต 22
49012019 ผาเทิบวิทยา สพม. สพม. เขต 22
49012014 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
49012015 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
49012016 โชคชัยวิทยา สพม. สพม. เขต 22
49012002 นาโสกวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 22
49012003 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 22
49012004 นวมินทราชูทิศ อีสาน สพม. สพม. เขต 22
49012005 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. สพม. เขต 22
49012006 ดงเย็นวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
49012007 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 22
49012008 มุกดาวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 22
49012009 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. สพม. เขต 22
49012010 ดงมอนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
49012011 เมืองมุกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
49012028 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 22
49012030 หนองแวงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
49012027 หว้านใหญ่วิทยา สพม. สพม. เขต 22