ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
47022002 กุดบากพัฒนาศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47012009 โพธิแสนวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47032002 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สพม. เขต 23
47012011 ร่มเกล้า สพม. สพม. เขต 23
47012012 ด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47012010 เต่างอยพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47032009 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47032010 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47022004 บ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม. สพม. เขต 23
47022008 ภูริทัตต์วิทยา สพม. สพม. เขต 23
47022009 บะฮีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47022001 พังโคนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47022005 ลำปลาหางวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47012014 คำเพิ่มพิทยา สพม. สพม. เขต 23
47012001 สกลราชวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 23
47012002 ดงมะไฟวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47012003 สกลนครพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47032003 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 23
47022012 มัธยมวาริชภูมิ สพม. สพม. เขต 23
47022013 ธรรมบวรวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47022014 วาริชวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47022016 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สพม. เขต 23
47022017 แวงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47022018 หนองหลวงศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47022020 บงเหนือวิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47022021 สว่างแดนดิน สพม. สพม. เขต 23
47022022 ส่องดาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47032012 อากาศอำนวยศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47032004 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. สพม. เขต 23
47032015 เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) สพม. สพม. เขต 23
47022015 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47022003 พรรณาวุฒาจารย์ สพม. สพม. เขต 23
47022007 เทพสวัสดิ์วิทยา สพม. สพม. เขต 23
47022010 ช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 23
47012013 โพนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. สพม. เขต 23
47012004 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สพม. เขต 23
47012005 ท่าแร่ศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47012007 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ สพม. สพม. เขต 23
47032001 มัธยมวานรนิวาส สพม. สพม. เขต 23
47032007 หนองแวงวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47022019 โคกสีวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 23
47032013 โพนงามศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47032014 ท่าสงครามวิทยา สพม. สพม. เขต 23