ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
46012004 กมลาไสย สพม. สพม. เขต 24
46012006 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46032004 กุฉินารายณ์ สพม. สพม. เขต 24
46032009 สามขาสว่างวิทย์ สพม. สพม. เขต 24
46032010 โนนคำวิทยา สพม. สพม. เขต 24
46032011 นาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46032002 เขาวงพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46022020 ฆ้องชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022021 เหล่ากลางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46032024 บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์' สพม. สพม. เขต 24
46032003 นามนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012001 หนองสอพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012003 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46012005 อนุกูลนารี สพม. สพม. เขต 24
46012009 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 24
46012013 เมืองเหนือวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022001 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46022002 โนนสูงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012014 ร่องคำ สพม. สพม. เขต 24
46032016 มหาไชยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46032018 ประชารัฐพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 24
46012016 นามะเขือพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 24
46012018 สามชัย สพม. สพม. เขต 24
46022015 หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46022018 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 24
46032023 นิคมหนองแก้วญาณเวที สพม. สพม. เขต 24
46022005 หัวหินวัฒนาลัย สพม. สพม. เขต 24
46022009 คำเจริญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012007 ดอนไทรงามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012010 โคกศรีเมือง สพม. สพม. เขต 24
46012011 ธัญญาพัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 24
46032005 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 24
46032008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. สพม. เขต 24
46032013 คำม่วง สพม. สพม. เขต 24
46022022 ไตรรัตนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012019 ดอนจานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012020 จำปาหลวงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022013 ท่าคันโทวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46022014 ดงกลางพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 24
46032025 บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา สพม. สพม. เขต 24
46032006 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46012008 เมืองกาฬสินธุ์ สพม. สพม. เขต 24
46012012 แก่งนาจารย์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022006 เขาพระนอนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022008 วังมนวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46032015 สมเด็จพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46032017 แก้วเสด็จพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46032019 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46032021 ผาเสวยรังสรรค์ สพม. สพม. เขต 24
46012015 สหัสขันธ์ศึกษา สพม. สพม. เขต 24
46012017 โนนศิลาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022019 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46032022 ห้วยผึ้งพิทยา สพม. สพม. เขต 24
46022007 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022012 ห้วยเม็กวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24