ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
40042021 ดงบังวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40022013 ชนบทศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40022015 ประชารัฐพัฒนาการ สพม. สพม. เขต 25
40052007 ขัวเรียงศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052009 หนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 25
40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา สพม. สพม. เขต 25
40022001 บ้านไผ่ สพม. สพม. เขต 25
40022005 เปือยน้อยศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40022006 กู่ทองพิทยาลัย สพม. สพม. เขต 25
40032004 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 25
40032005 โนนข่าวิทยา สพม. สพม. เขต 25
40022007 มัญจาศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40022009 โคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 25
40022010 มัธยมโพนเพ็ก สพม. สพม. เขต 25
40012001 ขอนแก่นวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. สพม. เขต 25
40012006 โคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 25
40012010 สีหราชเดโชชัย สพม. สพม. เขต 25
40032009 แวงน้อยศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40032008 โนนสะอาดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 25
40052013 นาจานศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052022 หนองนาคำวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40052001 หนองเรือวิทยา สพม. สพม. เขต 25
40032012 หนองสองห้องวิทยา สพม. สพม. เขต 25
40032015 ศรีหนองกาววิทยา สพม. สพม. เขต 25
40042011 บึงไทรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042012 บัวแก้วพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042019 เขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 25
40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052004 ชุมแพศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052008 ชุมแพพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40052010 ชุมแพวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40042002 ดงมันพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042004 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 25
40032016 โนนศิลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40022002 บ้านลานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40012019 ฝางวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40022019 หนองขามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40012022 ประชารัฐวิทยาเสริม สพม. สพม. เขต 25
40052021 ภูผาม่าน สพม. สพม. เขต 25
40052018 กุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40022008 คำแคนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40022011 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40022012 ท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 25
40012003 แก่นนครวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 25
40012007 นครขอนแก่น สพม. สพม. เขต 25
40012008 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. สพม. เขต 25
40012015 แก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. สพม. เขต 25
40012016 ขามแก่นนคร สพม. สพม. เขต 25
40032010 ท่านางแนววิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40032011 ก้านเหลืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40052015 หนองตาไก้ศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052002 จระเข้วิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40032013 ไตรคามวิทยา สพม. สพม. เขต 25
40032014 เบญจมิตรวิทยา สพม. สพม. เขต 25
40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042016 ยางคำพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042018 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 25
40042001 น้ำพองศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40042003 บัวใหญ่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042005 พังทุยพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40042007 ม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40042010 ลำน้ำพอง สพม. สพม. เขต 25
40022003 บ้านไผ่ศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40022004 บ้านไผ่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40012021 ป่าหวายวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40022018 บ้านแฮดศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40032002 พล สพม. สพม. เขต 25
40032006 พลพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052017 ภูเวียงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40052020 เวียงนครวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40012002 กัลยาณวัตร สพม. สพม. เขต 25
40012005 สาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 25
40012009 ขอนแก่นวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 25
40012011 ขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. สพม. เขต 25
40012014 ขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. สพม. เขต 25
40052019 เวียงวงกตวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40032007 แวงใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40052014 ผาขามวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40052016 ซำยางวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40052003 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. สพม. เขต 25