ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 26
44012021 กันทรวิชัย สพม. สพม. เขต 26
44012025 กุดรังประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 26
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 26
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 26
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. สพม. เขต 26
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 26
44012022 เชียงยืนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 26
44012023 กู่ทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 26
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 26
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 26
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 26
44022001 บรบือ สพม. สพม. เขต 26
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. สพม. เขต 26
44022003 โนนแดงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 26
44022005 ยางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 26
44022006 โนนราษีวิทยา สพม. สพม. เขต 26
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 26
44022008 บรบือวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 26
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 26
44012001 สารคามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 26
44012002 ผดุงนารี สพม. สพม. เขต 26
44012003 มหาวิชานุกูล สพม. สพม. เขต 26
44012005 มหาชัยพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 26
44022027 มัธยมยางสีสุราช สพม. สพม. เขต 26
44022015 วาปีปทุม สพม. สพม. เขต 26
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 26
44022020 ประชาพัฒนา สพม. สพม. เขต 26
44012007 แกดำวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 26
44012008 มิตรภาพ สพม. สพม. เขต 26
44012010 เขวาไร่ศึกษา สพม. สพม. เขต 26
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 26
44012012 โพนงามพิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 26
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 26
44022026 นาภูพิทยาคม สพม. สพม. เขต 26