ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
45022005 หนองผึ้งวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 27
45022009 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 27
45022010 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 27
45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 27
45012014 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 27
45012015 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 27
45012016 เชียงขวัญพิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45012004 ธงธานี สพม. สพม. เขต 27
45012008 ศรีธวัชวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 27
45022001 พนมไพรวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 27
45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 27
45032001 โนนชัยศรีวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45032009 โพนทองวิทยายน สพม. สพม. เขต 27
45032004 เมยวดีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45012009 ขัติยะวงษา สพม. สพม. เขต 27
45012010 สตรีศึกษา 2 สพม. สพม. เขต 27
45022017 เมืองสรวงวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. สพม. เขต 27
45022012 หัวโทนวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45022013 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 27
45022015 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. สพม. เขต 27
45022016 หินกองวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 27
45032003 วังหลวงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45032014 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 27
45032007 หนองพอกวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 27
45032018 ผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. สพม. เขต 27
45022026 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. สพม. เขต 27
45022024 โพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์' สพม. สพม. เขต 27
45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 27
45012003 โคกล่ามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45012006 ดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 27
45012017 พลับพลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45012018 เทอดไทยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45012020 เมืองน้อยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45022004 น้ำใสวรวิทย์ สพม. สพม. เขต 27
45022019 ทรายทองวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45022020 สามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. สพม. เขต 27
45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45032011 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45032016 คำนาดีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45032017 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45012007 พลาญชัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 27
45022018 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 27
45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45012013 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด สพม. สพม. เขต 27
45022014 ช้างเผือกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45032008 เสลภูมิพิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45032010 ขวาววิทยาคาร สพม. สพม. เขต 27
45032013 เสลภูมิ สพม. สพม. เขต 27
45032015 ท่าม่วงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45032012 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 27
45022025 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม. สพม. เขต 27
45022021 อาจสามารถวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45022022 หนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. สพม. เขต 27
45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 27
45022006 โพนสูงประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 27
45032006 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 27
45012005 สตรีศึกษา สพม. สพม. เขต 27