ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
35012014 ค้อวังวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35012004 สมเด็จพระญาณสังวร สพม. สพม. เขต 28
35012007 โพนทันเจริญวิทย์ สพม. สพม. เขต 28
35022002 ทรายมูลวิทยา สพม. สพม. เขต 28
35022007 ดงมะไฟพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35022004 ป่าติ้ววิทยา สพม. สพม. เขต 28
35022005 ศรีฐานกระจายศึกษา สพม. สพม. เขต 28
35012013 ตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35022014 นาโปร่งประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
33012019 ประสานมิตรวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33032002 ขุขันธ์ สพม. สพม. เขต 28
33032006 ลมศักดิ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33032011 สวงษ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33032013 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 28
33012022 โนนค้อวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33042020 เบญจลักษ์พิทยา สพม. สพม. เขต 28
33032008 โนนกระสังวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33032014 สวายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33012032 โนนเพ็กวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33012033 พยุห์วิทยา สพม. สพม. เขต 28
33012003 คูซอดประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
33012012 ลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33012028 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33022023 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. สพม. เขต 28
33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33022018 ผักไหมวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 28
33022011 จตุรภูมิพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 28
35022008 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35022010 โพนงามพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 28
35022015 คำเตยวิทยา สพม. สพม. เขต 28
35022016 น้ำคำวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35012001 ยโสธรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35012003 สอนแก้วว่องไววิทยา สพม. สพม. เขต 28
35022009 บุ่งค้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35022012 ศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
33042002 กันทรลักษณ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33042004 กันทรลักษ์วิทยา สพม. สพม. เขต 28
33042017 ภูมิซรอลวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33012014 ละทายวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33032009 ศรีตระกูลวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33012026 น้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33012027 บัวเจริญวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33022016 บึงบูรพ์ สพม. สพม. เขต 28
33032010 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 28
33032012 หนองคูวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33022019 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 28
33012002 สตรีสิริเกศ สพม. สพม. เขต 28
33012004 ไกรภักดีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33012007 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สพม. สพม. เขต 28
33012008 มัธยมโพนค้อ สพม. สพม. เขต 28
33012009 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า สพม. สพม. เขต 28
33022002 ไผ่งามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33042018 ศรีรัตนวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33022005 กำแพง สพม. สพม. เขต 28
33022013 โคกหล่ามวิทยา สพม. สพม. เขต 28
35022003 กุดชุมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35022013 เมืองกลางประชานุกูล สพม. สพม. เขต 28
35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 28
35012005 กู่จานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35012006 ยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
35012008 สิงห์สามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 28
35012009 ศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
35022001 เลิงนกทา สพม. สพม. เขต 28
35022006 ห้องแซงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33042008 บึงมะลูวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33042012 กระแชงวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33012013 กันทรารมณ์ สพม. สพม. เขต 28
33012015 บัวน้อยวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33042013 มัธยมบักดองวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33032001 ปรางค์กู่ สพม. สพม. เขต 28
33032015 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 28
33032016 ละลมวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33032017 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. สพม. เขต 28
33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 28
33012005 สิริเกศน้อมเกล้า สพม. สพม. เขต 28
33012006 น้ำคำวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33022001 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33022015 เบญจประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
33022008 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 28
33022009 ทุ่งสิมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28