ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
36022016 นาหนองทุ่มวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012016 คอนสวรรค์ สพม. สพม. เขต 30
36012017 สามหมอวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012018 โนนสะอาดวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย สพม. สพม. เขต 30
36022021 คอนสารวิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 30
36032001 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 30
36032003 หนองบัวบานวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36032012 เทพสถิตวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012013 บ้านเขว้าวิทยายน สพม. สพม. เขต 30
36022013 บ้านแท่นวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36032008 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 30
36032009 เริงรมย์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36012023 ภักดีชุมพลวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012024 เจียงทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36022006 ภูเขียว สพม. สพม. เขต 30
36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น สพม. สพม. เขต 30
36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. สพม. เขต 30
36012002 สตรีชัยภูมิ สพม. สพม. เขต 30
36012004 กุดตุ้มวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012011 ชีลองวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012020 หนองบัวแดงวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 30
36012022 คูเมืองวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. สพม. เขต 30
36022014 แก้งคร้อวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36032004 ละหานเจริญวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36032013 นายางกลักพิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36012003 เมืองพญาแลวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012005 บ้านค่ายวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. สพม. เขต 30
36012009 ภูพระวิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36032011 ห้วยแย้วิทยา สพม. สพม. เขต 30